Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2013

Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,2 miljoner år 2012

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till totalt 5,5 miljoner år 2012, två procent mindre än förra året. Antalet deltagare (brutto-antalet studerande) var en halv procent mindre än förra året, totalt 2,2 miljoner.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2012

Typ av utbildning Deltagare (brutto) Kvinnor % Undervisningstimmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 116 572 41 421 834
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 4 813 74 53 719
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 59 488 49 1 174 666
Kursen som arbetsgivaren beställt 201 723 47 335 139
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 677 441 73 2 938 349
Öppen yrkeshögskoleundervisning 14 356 66 269 872
Öppen universitetsundervisning 1) 44 615 79 70 510
Övriga utbildningar 100 977 55 249 565
Totalt 2 219 985 67 5 513 654
1) Exkl. inte uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Antalet deltagare var störst inom vuxenutbildning som anordnats som fritt bildningsarbete. I denna utbildning var bruttoantalet studerande totalt 1,7 miljoner och nettoantalet studerande totalt 980 000. Också antalet undervisningstimmar var högst inom utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete, dvs. 2,9 miljoner timmar. Mest undervisning av alla undervisningstimmar för vuxenutbildning som inte leder till examen (29 procent) gavs inom kulturbranschen och i synnerhet inom studieområdet hantverk och konstindustri.

År 2012 var antalet studerande i undervisning på grundnivå i andra än grundskolor, dvs. i gymnasier, folkhögskolor, medborgarinstitut och yrkesläroanstalter 2 530, av vilka 1 650 läste grundskolans hela lärokurs och 880 fick påbyggnadsundervisning (åk 10).


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen 09 1734 3569, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2012/oaiop_2012_2013-12-11_tie_001_sv.html