Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2013

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus,
ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 404 917 26 954 1 060 424 307 698 2 951 003 364 041 66 018 267 631 5 448 686
Yleissivistävä koulutus 4 511 - 44 823 1 322 53 455 20 514 13 479 118 124
Humanistinen ja kasvatusala 48 193 964 376 073 45 256 596 151 17 873 35 528 27 847 1 147 885
Kulttuuriala 22 387 426 2 127 2 478 1 500 664 29 815 5 930 28 744 1 592 571
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 29 730 3 487 79 712 20 566 79 966 113 791 15 034 35 123 377 409
Luonnontie-
teiden ala
23 647 329 8 237 7 881 94 611 23 895 1 045 3 329 162 974
Tekniikan ja liikenteen ala 132 907 5 838 313 952 109 906 25 351 59 276 653 34 917 682 800
Luonnonvara- ja ympäristöala 23 844 132 5 784 4 619 16 460 9 280 258 4 157 64 534
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 79 405 11 016 75 240 72 299 517 849 99 889 6 229 28 115 890 042
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 10 409 4 720 22 018 7 930 25 242 10 200 348 7 715 88 582
Muu koulutus 29 884 42 132 458 35 441 41 254 2 479 84 205 323 765

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 11.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2013, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2013/oaiop_2013_2014-12-11_tau_001_fi.html