Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2014

Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,2 miljoner år 2013

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till drygt 5,4 miljoner timmar år 2013, omkring en procent färre än året innan. Antalet deltagare (bruttoantal studerande) var något under en procent färre än året innan, totalt 2,2 miljoner.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2013

Typ av utbildning Deltagare (brutto) Kvinnor % Undervisningstimmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 100 628 43 404 917
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 3 416 68 26 954
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 46 076 47 1 060 424
Kursen som arbetsgivaren beställt 193 113 44 307 698
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 682 138 73 2 951 003
Öppen yrkeshögskoleundervisning 17 734 65 364 041
Öppen universitetsundervisning 1) 45 249 77 66 018
Övriga utbildningar 111 321 51 267 631
Totalt 2 199 675 67 5 448 686
1) Exkl. uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Flest deltagare hade vuxenutbildning som anordnats som fritt bildningsarbete. I denna utbildning var bruttoantalet studerande nästan 1,7 miljoner och nettoantalet studerande nästan 950 000. Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete hade också flest undervisningstimmar, drygt 2,9 miljoner timmar. Mest undervisning av alla undervisningstimmar för vuxenutbildning som inte leder till examen (29 procent) gavs inom kulturbranschen, där de populäraste studieområdena var hantverk och konstindustri samt musik.

Antalet studerande i undervisning på grundnivå i andra än grundskolor, dvs. i gymnasier, folkhögskolor, medborgarinstitut och yrkesläroanstalter, var 2 440, av vilka 1 627 läste grundskolans hela lärokurs och 813 fick påbyggnadsundervisning (åk 10) år 2013.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2013/oaiop_2013_2014-12-11_tie_001_sv.html