Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.1.2006

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi edelleen

Korjaus 19.1.2006 ilmestyneeseen julkistukseen. Lukiokoulutuksen tutkintotietoja vuosilta 2000 ja 2001 on korjattu 25.1.2008.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden määrä on lisääntynyt koko 2000-luvun ajan. Syksyn 2005 ennakkotietojen mukaan sen kasvu jatkui edelleen. Opiskelijamäärät lisääntyivät ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa. Sen sijaan lukiokoulutuksessa opiskelevien määrä väheni. Peruskoulun oppilasmäärä vaihtelee ikäluokkien koon mukaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Kaikkien koulutussektoreiden opiskelija- ja tutkintotiedot on koottu yhteen vuodelta 2004. Tilastosta saa tietoja mm. opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden iästä, kansalaisuudesta, äidinkielestä ja liikkuvuudesta (ks. kohta Taulukot). Eri koulutussektoreista julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla myös kunkin koulutussektorin kohdalla.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot 2000-2005

  Vuosi 20.9.2005
(ennakkotieto)
2000 2001 2002 2003 2004
Opiskelijat
Peruskoulukoulutus 593 451 595 727 597 356 597 414 593 148 586 400
Lukiokoulutus 130 032 128 642 124 644 121 816 120 531 119 000
Ammatillinen koulutus 1) 159 884 160 115 166 809 174 813 l  230 8234) l  190 700
Ammattikorkeakoulukoulutus 2) 114 020 118 013 126 767 129 875 131 919 132 800
Yliopistokoulutus 3) 157 796 162 939 164 312 169 846 173 974 176 700
Yhteensä 1 155 183 1 165 436 1 179  888 1 193  764 1 250 3955) 1 205 600
Suoritetut tutkinnot
Peruskoulukoulutus 65 937 63 747 61 450 60 831 63 828  
Lukiokoulutus 35 9356) 35 5686) 36 524 35 512 35 022  
Ammatillinen koulutus 55 477 52 545 52 041 54 079 56 678  
Ammattikorkeakoulukoulutus 2) 14 178 18 045 20 462 20 588 20 821  
Yliopistokoulutus 16 845 16 822 17 708 18 197 18 293  
Yhteensä 188 3726) 186 7276) 188 185 189 207 194 642  
1) Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden perusjoukko on muuttunut vuonna 2004. Tiedot näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta
ja oppisopimuskoulutuksesta ovat kalenterivuodelta, aikaisemmin tiedot olivat tilanteesta 20.9. Tiedot oppilaitosmuotoisesta
opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta ovat edelleen tilanteesta 20.9. Myös ennakkotiedot ovat edelleen
vain poikkileikkausajankohdalta.
2) Sisältää vakinaiset ja väliaikaiset ammattikorkeakoulut.
3) Vuosina 2000-2001 tiedot ovat ajankohdalta 31.12. ja vuodesta 2002 lähtien ajankohdalta 20.9.
4) Ammatillisen koulutuksen vastaava ennakollinen opiskelijamäärätieto vuodelta 2004 on 183 300.
5) Tutkintotavoitteisen koulutuksen vastaava ennakollinen kokonaisopiskelijamäärä vuodelta 2004 on 1 202 900.
6) Luvut on korjattu 25.1.2008. Aiemmin (19.1.2006) julkaistut luvut olivat lukiokoulutuksessa 2000: 35 886, 2001: 35 508 ja
yhteensä 2000: 188 323, 2001: 186 667.
l Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280,koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 25.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opiskt/2005/opiskt_2005_2006-01-19_tie_001.html