Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tutkintotavoitteisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2006

Opiskelijat/tutkinnot
Koulutussektori
Yhteensä Miehiä % Naisia %
Uudet opiskelijat 1)
Peruskoulun perusopetus,
oppivelvollisuuskoulu
58 011 29 735 51,3 28 276 48,7
Lukiokoulutus 39 395 16 670 42,3 22 725 57,7
Ammatillinen koulutus 110 039 56 029 50,9 54 010 49,1
Ammattikorkeakoulukoulutus 36 276 16 055 44,3 20 221 55,7
Yliopistokoulutus 20 150 8 763 43,5 11 387 56,5
Yhteensä 263 871 127  252 48,2 136 619 51,8
Opiskelijat 2)
Peruskoulun perusopetus,
oppivelvollisuuskoulu
578 918 295 928 51,1 282 990 48,9
Aikuisten perusopetus 2 098 894 42,6 1 204 57,4
Lukiokoulutus 117 260 50 534 43,1 66 726 56,9
Ammatillinen koulutus 256 872 129 335 50,3 127 537 49,7
Ammattikorkeakoulukoulutus 132 560 60 609 45,7 71 951 54,3
Yliopistokoulutus 176 555 81 508 46,2 95 047 53,8
Yhteensä 1 264 263 618 808 48,9 645 455 51,1
Tutkinnon suorittaneet 3)
Peruskoulun perusopetus,
oppivelvollisuuskoulu
65 783 33 624 51,1 32 159 48,9
Aikuisten perusopetus 274 143 52,2 131 47,8
Lukiokoulutus 33 151 14 058 42,4 19 093 57,6
Ammatillinen koulutus 60 280 27 980 46,4 32 300 53,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 21 006 7 645 36,4 13 361 63,6
Yliopistokoulutus 19 410 7 447 38,4 11 963 61,6
Yhteensä 199 904 90 886 45,5 108 999 54,5
1) Ei sisällä aikuisten perusopetusta. Osa uusista opiskelijoista (1,4 % kaikista uusista
opiskelijoista) opiskeli useammassa kuin yhdessä
koulutuksessa. Yliopistokoulutuksessa uusissa opiskelijoissa on mukana alemman ja
ylemmän korkeakoulututkinnon uudet opiskelijat.
2) Osa opiskelijoista (2,0 % kaikista opiskelijoista) opiskeli useammassa kuin yhdessä
koulutuksessa.
3) Osa tutkinnon suorittaneista (1,1 % kaikista tutkinnon suorittaneista) suoritti
useamman kuin yhden tutkinnon.

Päivitetty 25.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2006, Tutkintotavoitteisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2006/opiskt_2006_2008-01-25_tau_001.html