Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ulkomaalaiset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2006

Koulutusala Koulutussektori
Yhteensä Lukio-
koulutus
Ammatillinen
koulutus
Ammattikorkeakoulu-
koulutus
Yliopisto-
koulutus
    Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus2)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus3)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus4)
Yleissivistävä koulutus 1 765 1 765 . . . . . .
Humanistinen ja kasvatusala 999 . 33 38 3 - 671 254
Kulttuuriala 1 046 . 218 38 200 - 445 145
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 4 020 . 924 434 1 531 6 834 291
Luonnontieteiden ala 1 351 . 197 24 332 - 511 287
Tekniikan ja liikenteen ala 5 761 . 1 950 773 1 547 10 970 511
Luonnonvara- ja ympäristöala 528 . 244 123 19 - 80 62
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 315 . 1 050 180 717 2 103 263
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 808 . 1 128 408 265 - 5 2
Muu koulutus                
Ulkomaalaiset opiskelijat yhteensä 19 593 1 765 5 744 2 018 4 614 18 3 619 1 815
Ulkomaalaisten osuus kaikista opiskelijoista, % 2,9 1,5 3,2 2,6 3,5 0,8 2,4 7,4
Kaikki opiskelijat yhteensä 683 247 117 260 178 553 78 319 130 423 2 137 152 165 24 390
1) Muut kuin Suomen kansalaiset.
2) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.
3) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
4) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.

Päivitetty 25.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2006, Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ulkomaalaiset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2006/opiskt_2006_2008-01-25_tau_006.html