Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ruotsinkieliset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2006

Koulutusala Koulutussektori
Yhteensä Lukio-
koulutus
Ammatillinen
koulutus
Ammattikorkeakoulu-
koulutus
Yliopisto-
koulutus
    Perus-
koulutus
Lisä-
koulutus2)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus3)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus4)
Yleissivistävä koulutus 6 128 6 128 . . . . . .
Humanistinen ja kasvatusala 3 043 . 164 14 34 - 2 493 338
Kulttuuriala 2 117 . 500 63 626 - 831 97
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 6 723 . 834 892 1 048 9 3 675 265
Luonnontieteiden ala 1 826 . 395 21 124 - 1 105 181
Tekniikan ja liikenteen ala 6 917 . 2 811 807 1 876 3 1 284 136
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 193 . 613 235 273 3 58 11
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4 092 . 1 384 308 1 777 9 423 191
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 651 . 1 040 171 439 - 1 -
Muu koulutus 94 . 76 . 18 - - -
Ruotsinkieliset opiskelijat yhteensä 33 784 6 128 7 817 2 511 6 215 24 9 870 1 219
Ruotsinkielisten osuus kaikista opiskelijoista, % 4,9 5,2 4,4 3,2 4,8 1,1 6,5 5,0
Kaikki opiskelijat yhteensä 683 247 117 260 178 553 78 319 130 423 2 137 152 165 24 390
1) Ruotsi äidinkielenä. Ruotsinkielisten osuus Suomen väestöstä oli 5,5 % 31.12.2006.
2) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.
3) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
4) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.

Päivitetty 25.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2006, Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ruotsinkieliset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2006/opiskt_2006_2008-01-25_tau_008.html