Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tutkintotavoitteisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2007

Opiskelijat/tutkinnot
Koulutussektori
Yhteensä Miehiä % Naisia %
Uudet opiskelijat 1)  
Peruskoulun perusopetus,
oppivelvollisuuskoulu
57 645 29 902 51,9 27 743 48,1
Lukiokoulutus 38 517 16 088 41,8 22 429 58,2
Ammatillinen koulutus 114 462 57 962 50,6 56 500 49,4
Ammattikorkeakoulukoulutus 36 632 16 284 44,5 20 348 55,5
Yliopistokoulutus 19 648 8 377 42,6 11 271 57,4
Yhteensä 266 904 128 613 48,2 138 291 51,8
Opiskelijat 2)  
Peruskoulun perusopetus,
oppivelvollisuuskoulu
570 689 292 238 51,2 278 451 48,8
Aikuisten perusopetus 2 179 965 44,3 1 214 55,7
Lukiokoulutus 115 253 49 447 42,9 65 806 57,1
Ammatillinen koulutus 266 479 133 897 50,2 132 582 49,8
Ammattikorkeakoulukoulutus 133 284 60 677 45,5 72 607 54,5
Yliopistokoulutus 176 304 81 023 46,0 95 281 54,0
Yhteensä 1 264 188 618 247 48,9 645 941 51,1
Tutkinnon suorittaneet 3)  
Peruskoulun perusopetus,
oppivelvollisuuskoulu
65 568 33 290 50,8 32 278 49,2
Aikuisten perusopetus 255 132 51,8 123 48,2
Lukiokoulutus 33 508 14 063 42,0 19 445 58,0
Ammatillinen koulutus 62 186 28 791 46,3 33 395 53,7
Ammattikorkeakoulukoulutus 20 969 7 646 36,5 13 323 63,5
Yliopistokoulutus 22 310 8 253 37,0 14 057 63,0
Yhteensä 204 796 92 175 45,0 112 621 55,0
1) Ei sisällä aikuisten perusopetusta. Osa uusista opiskelijoista (1,3 % kaikista uusista opiskelijoista) opiskeli
useammassa kuin yhdessä koulutuksessa. Yliopistokoulutuksessa uusissa opiskelijoissa on mukana alemman
ja ylemmän korkeakoulututkinnon uudet opiskelijat.
2) Osa opiskelijoista (2,0 % kaikista opiskelijoista) opiskeli useammassa kuin yhdessä koulutuksessa.
3) Osa tutkinnon suorittaneista (1,5 % kaikista tutkinnon suorittaneista) suoritti useamman kuin yhden tutkinnon.

Päivitetty 23.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2007, Tutkintotavoitteisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2007/opiskt_2007_2009-01-23_tau_001.html