Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuminen koulutussektoreittain sukupuolen ja iän (17-59v.) mukaan 2007

Sukupuoli
Ikä vuoden
2007 lopussa
Väestö 31.12.2007 Opiskele-
massa
Lukio-
koulutuk-
sessa
Ammatillisessa
koulutuksessa
Ammattikorkeakoulu-
koulutuksessa
Yliopistokoulutuk-
sessa
Ei ole
opiskele-
massa
Perus-
koulutuk-
sessa
Lisä-
koulutuk-
sessa1)
Perus-
koulutuk-
sessa
Jatko-
koulutuk-
sessa2)
Perus-
koulutuk-
sessa
Jatko-
koulutuk-
sessa3)
  % % % % % % % % % %
Naiset  
17 32 800 100,0 94,3 58,5 35,6 0,1 0,0 - 0,0 - 5,7
18 31 907 100,0 93,3 57,7 34,6 0,2 0,4 - 0,4 - 6,7
19 31 919 100,0 55,5 12,8 19,3 0,9 12,3 - 10,3 - 44,5
20-24 159 922 100,0 59,4 1,3 11,8 2,5 24,0 0,0 19,9 0,0 40,6
25-29 163 128 100,0 32,4 0,4 5,0 3,0 8,0 0,2 14,3 1,5 67,6
30-39 316 405 100,0 16,3 0,2 3,4 3,6 2,6 0,3 4,5 1,7 83,7
40-49 369 516 100,0 10,9 0,2 2,8 3,7 1,5 0,2 1,7 0,8 89,1
50-59 396 261 100,0 4,4 0,1 1,0 1,8 0,3 0,0 0,7 0,4 95,6
Miehet  
17 34 359 100,0 93,5 41,8 51,6 0,1 0,0 - 0,0 - 6,5
18 33 315 100,0 93,0 42,8 49,4 0,3 0,2 - 0,3 - 7,0
19 33 344 100,0 49,9 11,6 19,1 1,0 8,9 - 9,2 - 50,1
20-24 167 344 100,0 47,7 1,1 8,6 3,4 19,3 0,0 15,3 0,0 52,3
25-29 171 554 100,0 31,5 0,3 4,5 4,0 8,5 0,1 12,9 1,2 68,5
30-39 331 628 100,0 13,5 0,1 2,5 3,5 1,9 0,2 3,9 1,4 86,5
40-49 378 447 100,0 6,7 0,1 1,6 2,6 0,7 0,1 1,1 0,6 93,3
50-59 394 668 100,0 2,8 0,0 0,7 1,2 0,2 0,0 0,4 0,3 97,2
Yhteensä  
17 67 159 100,0 93,9 50,0 43,8 0,1 0,0 - 0,0 - 6,1
18 65 222 100,0 93,1 50,1 42,1 0,3 0,3 - 0,3 - 6,9
19 65 263 100,0 52,6 12,2 19,2 0,9 10,6 - 9,7 - 47,4
20-24 327 266 100,0 53,4 1,2 10,1 2,9 21,6 0,0 17,6 0,0 46,6
25-29 334 682 100,0 31,9 0,3 4,8 3,5 8,2 0,2 13,6 1,3 68,1
30-39 648 033 100,0 14,9 0,1 2,9 3,5 2,3 0,2 4,2 1,6 85,1
40-49 747 963 100,0 8,8 0,1 2,2 3,1 1,1 0,1 1,4 0,7 91,2
50-59 790 929 100,0 3,6 0,1 0,9 1,5 0,2 0,0 0,5 0,4 96,4
1) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.
2) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
3) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus, lääkärien erikoistumiskoulutus.


Päivitetty 23.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2007, Tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuminen koulutussektoreittain sukupuolen ja iän (17-59v.) mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2007/opiskt_2007_2009-01-23_tau_003.html