Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ulkomaalaiset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2007

Koulutusala Koulutussektori
Yhteensä Lukio-
koulutus
Ammatillinen
koulutus
Ammattikorkeakoulu-
koulutus
Yliopisto-
koulutus
Perus-
koulutus
Lisä-
koulutus 2)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus 3)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus4)
Yleissivistävä koulutus 1 748 1 748 . . . . . .
Humanistinen ja kasvatusala 1 006 . 35 31 1 - 664 275
Kulttuuriala 1 130 . 215 37 218 - 496 164
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 4 481 . 938 503 1 785 37 918 300
Luonnontieteiden ala 1 493 . 208 22 404 - 550 309
Tekniikan ja liikenteen ala 6 550 . 2 195 927 1 841 23 1 053 511
Luonnonvara- ja ympäristöala 655 . 289 106 18 - 162 80
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 447 . 1 113 200 725 - 134 275
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 965 . 1 130 475 344 10 3 3
Muu koulutus 1 . 1 - - - - -
Ulkomaalaiset opiskelijat yhteensä 21 476 1 748 6 124 2 301 5 336 70 3 980 1 917
Ulkomaalaisten osuus kaikista opiskelijoista, % 3,1 1,5 3,3 2,8 4,1 2,0 2,6 8,0
Kaikki opiskelijat yhteensä 691 320 115 253 185 450 81 029 129 853 3 431 152 196 24 108
1) Muut kuin Suomen kansalaiset.
2) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.
3) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
4) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.

Päivitetty 23.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2007, Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ulkomaalaiset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2007/opiskt_2007_2009-01-23_tau_006.html