Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ruotsinkieliset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2007

Koulutusala Koulutussektori
Yhteensä Lukiokoulutus Ammatillinen
koulutus
Ammattikorkeakoulu-
koulutus
Yliopisto-
koulutus
    Perus-
koulutus
Lisä-
koulutus2)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus3)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus4)
Yleissivistävä koulutus 6 203 6 203 . . . . . .
Humanistinen ja kasvatusala 3 007 . 162 36 36 - 2 435 338
Kulttuuriala 2 163 . 503 90 649 2 818 101
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 6 822 . 944 921 1 089 13 3 589 266
Luonnontieteiden ala 1 818 . 413 17 135 - 1 067 186
Tekniikan ja liikenteen ala 7 158 . 2 950 824 1 935 26 1 277 146
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 116 . 543 241 260 4 59 9
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4 277 . 1 424 410 1 792 36 413 202
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 497 . 880 154 459 3 1 -
Muu koulutus 73 . 55 - 18 - - -
Ruotsinkieliset opiskelijat yhteensä 34 134 6 203 7 874 2 693 6 373 84 9 659 1 248
Ruotsinkielisten osuus kaikista opiskelijoista, % 4,9 5,4 4,2 3,3 4,9 2,4 6,3 5,2
Kaikki opiskelijat yhteensä 691 320 115 253 185 450 81 029 129 853 3 431 152 196 24 108
1) Ruotsi äidinkielenä. Ruotsinkielisten osuus Suomen väestöstä oli 5,5 % 31.12.2007.
2) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.
3) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
4) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.

Päivitetty 23.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2007, Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ruotsinkieliset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2007/opiskt_2007_2009-01-23_tau_008.html