Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ruotsinkieliset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2007

Koulutusala Koulutussektori
Yhteensä Lukiokoulutus Ammatillinen
koulutus
Ammattikorkeakoulu-
koulutus
Yliopisto-
koulutus
    Perus-
koulutus
Lisä-
koulutus2)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus3)
Perus-
koulutus
Jatko-
koulutus4)
Yleissivistävä koulutus 6 203 6 203 . . . . . .
Humanistinen ja kasvatusala 3 007 . 162 36 36 - 2 435 338
Kulttuuriala 2 163 . 503 90 649 2 818 101
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 6 822 . 944 921 1 089 13 3 589 266
Luonnontieteiden ala 1 818 . 413 17 135 - 1 067 186
Tekniikan ja liikenteen ala 7 158 . 2 950 824 1 935 26 1 277 146
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 116 . 543 241 260 4 59 9
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4 277 . 1 424 410 1 792 36 413 202
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 497 . 880 154 459 3 1 -
Muu koulutus 73 . 55 - 18 - - -
Ruotsinkieliset opiskelijat yhteensä 34 134 6 203 7 874 2 693 6 373 84 9 659 1 248
Ruotsinkielisten osuus kaikista opiskelijoista, % 4,9 5,4 4,2 3,3 4,9 2,4 6,3 5,2
Kaikki opiskelijat yhteensä 691 320 115 253 185 450 81 029 129 853 3 431 152 196 24 108
1) Ruotsi äidinkielenä. Ruotsinkielisten osuus Suomen väestöstä oli 5,5 % 31.12.2007.
2) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.
3) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
4) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.

Päivitetty 23.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2007, Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen ruotsinkieliset1) opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2007/opiskt_2007_2009-01-23_tau_008.html