Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 26.1.2010

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna 2008. Vuoden 2009 ennakkotietojen perusteella opiskelijamäärä pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Peruskoulu- ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni ikäluokkien pienentymisestä johtuen. Ammatillisessa, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa opiskelijoiden määrä kasvoi hieman. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Vuonna 2008 uusia opiskelijoita oli 270 000 ja tutkinnon suorittaneita 220 000. Uusista opiskelijoista naisia oli 52 prosenttia ja tutkinnon suorittaneista 55 prosenttia. Yliopistokoulutuksessa suoritettiin tutkinnonuudistuksen seurauksena ennätysmäärä tutkintoja, 71 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tämä tilasto kuvaa tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaisuutta yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja kaikista koulutussektoreista. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla tämän tilaston tietokantataulukoissa sekä esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja yliopistokoulutuksen tilastojen kohdalla.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2000–2009 (2009 ennakkotieto)

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2000–2009 (2009 ennakkotieto)

Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (208,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2009/opiskt_2009_2010-01-26_tie_001_fi.html