Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2009 ja 2010

Koulutussektori 2009 2010 1) Muutos
2009-2010, %
Yhteensä 1 252 823 1 252 200 0
Peruskoulun perusopetus, oppivelvollisuuskoulu 553 329 546 423 –1
Aikuisten perusopetus 2 326 2 361 2
Lukiokoulutus 112 088 112 500 0
Ammatillinen koulutus 281 572 282 700 0
Ammattikorkeakoulukoulutus 135 033 138 852 3
Yliopistokoulutus 168 475 169 400 0
1) Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja. Yliopistokoulutuksen opiskelijamäärään sisältyy vuodesta 2010 lähtien Maanpuolustuskorkeakoulu, jossa oli ennakkotiedon mukaan 680 opiskelijaa.

Lähde: Koulutustilastot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2010, Liitetaulukko 1. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2009 ja 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2010/opiskt_2010_2011-01-26_tau_001_fi.html