Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Studerande med främmande språk som modersmål och utländska studerande efter regionförvaltningsverk och utbildningssektor 2012 1)

Regionförvaltningsverk Utbildningssektor Studerande totalt Andel studerande med främmande språk som modersmål (%) Andel utländska medborgare (%)
Södra Finlands RFV För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 218 756 7 ..
Gymnasieutbildning 47 758 6 2
Yrkesutbildning 107 720 7 4
Yrkeshögskoleutbildning 57 764 11 9
Universitetsutbildning 64 806 8 7
Sydvästra Finlands RFV För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 66 411 4 ..
Gymnasieutbildning 12 891 4 2
Yrkesutbildning 34 889 5 3
Yrkeshögskoleutbildning 17 467 4 3
Universitetsutbildning 23 429 4 6
Östra Finlands RFV För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 53 573 2 ..
Gymnasieutbildning 10 642 2 1
Yrkesutbildning 30 260 3 2
Yrkeshögskoleutbildning 15 525 6 5
Universitetsutbildning 15 260 3 5
Västra och Inre Finlands RFV För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 123 709 3 ..
Gymnasieutbildning 22 611 3 1
Yrkesutbildning 63 922 4 3
Yrkeshögskoleutbildning 30 676 8 7
Universitetsutbildning 45 663 4 5
Norra Finlands RFV För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 56 954 2 ..
Gymnasieutbildning 9 541 2 1
Yrkesutbildning 27 266 2 2
Yrkeshögskoleutbildning 11 551 4 4
Universitetsutbildning 15 191 3 5
Lapplands RFV För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 17 329 2 ..
Gymnasieutbildning 3 441 2 2
Yrkesutbildning 11 491 3 2
Yrkeshögskoleutbildning 6 295 8 7
Universitetsutbildning 4 687 1 3
Statens ämbetsverk på Åland För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 2 813 5 ..
Gymnasieutbildning 461 2 2
Yrkesutbildning 923 3 6
Yrkeshögskoleutbildning 598 7 28
1) Regionförvaltningsverket för grundskolans förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning fastställs utifrån den kommun där läroanstalten finns. Som regionuppgift för utbildningar efter grundnivå anges regionförvaltningsverket enligt den kommun där utbildning sker. Här ingår inte utbildningar som ordnas utanför Finland. Uppgifter om medborgarskap för elever i grundskolans förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning finns inte att tillgå.

Källa: Utbildning Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2012, Tabellbilaga 5. Studerande med främmande språk som modersmål och utländska studerande efter regionförvaltningsverk och utbildningssektor 2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2012/opiskt_2012_2014-01-29_tau_005_sv.html