Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2012 och 2013

Utbildningssektor 2012 2013 Förändring 2012-2013, %
Totalt 1 234 875 1 268 846 3
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 539 545 540 477 0
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 2 530 2 440 –4
Gymnasieutbildning 107 412 105 898 –1
Yrkesutbildning 1) 276 471 313 972 14
Yrkeshögskoleutbildning 139 876 138 880 –1
Universitetsutbildning 169 041 167 179 –1
1) Uppgifterna för den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen i läroanstaltsform är från hela kalenderåret. Uppgifterna för år 2012 är  per den 20.9.

Källa: Utbildning Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2013, Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2012 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2013/opiskt_2013_2015-01-20_tau_001_sv.html