Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2013 och 2014

Utbildningssektor 2013 2014 Förändring
2013–2014, %
Totalt  1 268 846  1 273 172 0
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 540 477 542 932 0
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 2 440 2 112 –13
Gymnasieutbildning 105 898 103 914 –2
Yrkesutbildning 1) 313 972 321 736 2
Yrkeshögskoleutbildning 138 880 138 719 0
Universitetsutbildning 167 179 163 759 –2
1) Uppgifterna för yrkesutbildningen är från hela kalenderåret. Uppgifterna för övriga utbildningssektorer är per den 20.9.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, Timo Ruuskanen (Katsaus) 029 551 3620, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2014, Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2013 och 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2014/opiskt_2014_2015-12-16_tau_001_sv.html