Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2014

Utbildningssektor Nya studerande Nya studerande, kvinnor Studerande Studerande, kvinnor Avlagda examina Avlagda examina, kvinnor
  %   %   %
Totalt 281 440 52 1 273 172 51 218 763 54
För-, grund-, och tilläggsutbildning i grundskola 60 279 48 542 932 49 58 009 49
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 1) . . 2 112 48 537 45
Gymnasieutbildning 34 888 57 103 914 57 32 064 57
Yrkesutbildning 120 701 51 321 736 50 71 987 53
Yrkeshögskoleutbildning 38 574 55 138 719 54 25 002 62
Universitetsutbildning 26 998 55 163 759 54 31 164 59
1) Exkl. nya studerande i grund- och tilläggsutbildning för vuxna.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, Timo Ruuskanen (Katsaus) 029 551 3620, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2014, Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2014/opiskt_2014_2015-12-16_tau_002_sv.html