Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2015

Utbildningssektor Nya studerande Nya studerande, kvinnor Studerande  Studerande, kvinnor Avlagda examina Avlagda examina, kvinnor
  %   %   %
Totalt 283 108 52 1 274 593 51 223 507 54
För-, grund-, och tilläggsutbildning i grundskola 61 019 49 546 065 49 58 284 48
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 1) . . 2 220 47 604 45
Gymnasieutbildning 35 262 58 104 060 57 31 081 57
Yrkesutbildning 122 237 51 325 085 50 74 645 53
Yrkeshögskole-
utbildning
38 671 55 139 727 53 26 175 62
Universitets-
utbildning
25 919 55 157 436 53 32 718 58
1) Exkl. nya studerande i grund- och tilläggsutbildning för vuxna.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2015, Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2015/opiskt_2015_2016-11-29_tau_002_sv.html