Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2017 och 2018

Utbildningssektor 2017 2018 Förändring
2017–2018,
%
Totalt   1 286 123 1 286 703 0,0
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 556 742 560 503 0,7
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 4 160 5 013 20,5
Gymnasieutbildning 103 753 103 440 -0,3
Yrkesutbildning 1) 326 952 322 296 -1,4
Yrkeshögskoleutbildning 141 254 142 022 0,5
Universitetsutbildning 153 262 153 429 0,1
1) Uppgifterna för yrkesutbildningen är från hela kalenderåret. Uppgifterna för övriga utbildningssektorer är per den 20.9.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2018, Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2017 och 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2018/opiskt_2018_2019-11-28_tau_001_sv.html