Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2018

Utbildningssektor Nya studerande 1) Nya studerande, kvinnor Studerande  Studerande, kvinnor Avlagda examina Avlagda examina, kvinnor
  %   %   %
Totalt 285 264 53 1 286 703 51 226 897 55
För-, grund-, och tilläggsutbildning i grundskola 61 296 49 560 503 49 56 701 48
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna . . 5 013 34 997 34
Gymnasieutbildning 35 482 59 103 440 58 30 873 59
Yrkesutbildning 123 106 52 322 296 51 79 588 55
Yrkeshögskole-
utbildning
39 133 56 142 022 53 27 965 62
Universitets-
utbildning
26 247 57 153 429 54 30 773 58
1) Exkl. nya studerande i grund- och tilläggsutbildning för vuxna.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2018, Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2018/opiskt_2018_2019-11-28_tau_002_sv.html