Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2018 och 2019 1)

Utbildningssektor 2018 2019 Förändring
2018–2019,
%
Totalt 1 286 703 1 290 513 0,3
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 560 503 564 100 0,6
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 5 013 5 183 3,4
Gymnasieutbildning 103 440 105 248 1,7
Yrkesutbildning 322 296 320 058 -0,7
Yrkeshögskoleutbildning 142 022 142 157 0,1
Universitetsutbildning 153 429 153 767 0,2
1) Uppgifterna om yrkesutbildning gäller kalenderåret. Uppgifterna om övriga utbildningssektorer gäller situationen 20.9. Uppgifterna om gymnasie- och yrkesutbildning baserar sig fr.o.m. år 2019 huvudsakligen på Utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2019, Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2018 och 2019 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2019/opiskt_2019_2020-11-26_tau_001_sv.html