Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2019

Utbildningssektor Nya studerande 1) Nya studerande, kvinnor Studerande  Studerande, kvinnor Avlagda examina Avlagda examina, kvinnor
  %   %   %
Totalt 290 320 54 1 290 513 51 220 755 54
För-, grund-, och tilläggsutbildning i grundskola 61 067 49 564 100 49 58 370 49
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna . . 5 183 43 1 395 31
Gymnasieutbildning 37 531 59 105 248 58 29 605 58
Yrkesutbildning 124 607 52 320 058 51 71 579 54
Yrkeshögskole-
utbildning
40 094 57 142 157 53 28 099 61
Universitets-
utbildning
27 021 58 153 767 54 31 707 58
1) Exkl. nya studerande i grund- och tilläggsutbildning för vuxna.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2019, Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2019/opiskt_2019_2020-11-26_tau_002_sv.html