Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2020

Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,29 miljoner

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,29 miljoner år 2019. Detta är 0,3 procent fler än år 2018. Antalet studerande ökade inom grundskoleundervisning samt inom gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning. Antalet studerande inom yrkesutbildning minskade. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbilding 2005–2019 1)

Studerande i examensinriktad utbilding 2005–2019 1)
1) Uppgifterna gäller situationen 20.9 utom uppgifterna om yrkesutbildningen, som gäller kalenderåret fr.o.m. år 2013 samt uppgifterna om utbildning som förbereder för fristående examen och uppgifterna om läroavtalsutbildning som gäller kalenderåret redan fr.o.m. år 2004.

Statistiken över studerande och examina vid läroanstalter beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras också i statistikens databastabeller samt på ingångssidorna till statistikgrenarna för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter. Utöver dessa finns det i statistiken Befolkningens utbildningsstruktur uppgifter om dem som avlagt examen bl.a. efter kön, åldersgrupp och område.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2019/opiskt_2019_2020-11-26_tie_001_sv.html