Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning 2020

Utbildningssektor Nya studerande Nya studerande, kvinnor Studerande  Studerande, kvinnor Avlagda examina Avlagda examina, kvinnor
  %   %   %
Totalt 301 116 54 1 345 791 51 219 840 55
Förskoleundervisning i samband med småbarnspedagogik . . 47 499 49 . .
Förskoleundervisning i samband med grundskola . . 10 793 49 . .
Grundskola 60 297 48 555 283 49 59 006 48
Tilläggsutbildning till grundläggande utbildning . . 1 007 45 . .
Grundläggande utbildning och tilläggsutbildning för vuxna . . 5 377 49 1 303 43
Gymnasieutbildning 37 564 59 106 759 58 29 905 59
Yrkesutbildning 126 314 54 313 701 51 65 073 55
Yrkeshögskole-
utbildning
46 461 56 148 795 54 28 735 60
Universitets-
utbildning
30 480 57 156 577 55 35 818 59

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. Studerande och examina 2020, Tabellbilaga 1. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2020/17/opiskt_2020_17_2021-10-22_tau_001_sv.html