Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2006

Över hälften utexaminerades inom utsatt tid från utbildning på andra stadiet, från högskolenivån mindre än hälften

I slutet av år 2004 hade 77 procent av de 37 000 gymnasister som påbörjat sina studier tre år tidigare avlagt studentexamen, medan 14 procent fortfarande bedrev gymnasiestudier. Av de omkring 48 000 studerande som påbörjat utbildningen för en yrkesinriktad grundexamen hade 57 procent utexaminerats under referensperioden, omkring 18 procent fortsatte sina studier och drygt 20 procent arbetade, var arbetslösa eller verksamma med något annat. Utexamineringen hade blivit en aning snabbare jämfört med året innan.

Av de omkring 26 000 nya studerande avlade 48 procent, dvs. under hälften, yrkeshögskoleexamen på fyra och ett halvt år. 31 procent fortsatte sina studier i yrkeshögskolor och 6 procent hade övergått till universitetsstudier. Omkring 15 procent hade övergått till annan utbildning, arbetade var arbetslösa eller verksamma med något annat. Snabbast utexaminerades studerande inom utsatt tid inom social-, hälso- och idrottsområdet, omkring 70 procent. Under referensperioden hade området teknik och kommunikation den lägsta andelen utexaminerade, 32 procent. De studerande utexaminerades lika fort som året innan.

Från universitetet utexaminerades på fem och ett halvt år 30 procent av de 19 000 nya studerandena fem år tidigare, 59 procent fortsatte sina universitetsstudier och omkring 10 procent studerade på annat håll, arbetade, var arbetslösa eller verksamma med annat. Snabbast utexaminerades studerandena inom utsatt tid inom social-, hälso- och idrottsområdet, omkring 46 procent hade utexaminerats. Under referensperioden hade området teknik och kommunikation den lägsta andelen utexaminerade, 15 procent. Utexamineringen hade blivit en aning långsammare jämfört med motsvarande period året innan.

De utexaminerades andelar inom utsatt tid inom olika utbildningssektorer före utgången av år 2003 och 2004, %

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2004/opku_2004_2006-05-22_tie_001_sv.html