Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2009 loppuun mennessä, nuorten koulutus

Aloittamisvuosi Uusia opiskelijoita yhteensä Tutkinnon suorittaneita Uusia
mies-
opiskelijoita
Tutkinnon suorittaneita miehiä Uusia
nais-
opiskelijoita
Tutkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 8 361 6 041 72,3 4 139 2 685 64,9 4 222 3 356 79,5
1999 25 888 18 668 72,1 11 555 7 217 62,5 14 333 11 451 79,9
2000 26 091 18 651 71,5 11 595 7 266 62,7 14 496 11 385 78,5
2001 26 223 18 521 70,6 11 546 6 976 60,4 14 677 11 545 78,7
2002 28 526 18 733 65,7 13 412 7 402 55,2 15 114 11 331 75,0
2003 28 776 17 840 62,0 13 347 6 746 50,5 15 429 11 094 71,9
2004 29 332 16 137 55,0 13 190 5 330 40,4 16 142 10 807 66,9
2005 29 053 11 501 39,6 13 141 2 969 22,6 15 912 8 532 53,6
2006 28 531 4 876 17,1 13 045 864 6,6 15 486 4 012 25,9

Lähde: Koulutustilastot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola (09) 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 15.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2009, Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2009 loppuun mennessä, nuorten koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2009/opku_2009_2011-03-15_tau_003_fi.html