Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2011

Genomströmningen förbättrad inom yrkesutbildning

Enligt Statistikcentralen avlade 63 procent en yrkesutbildning för unga på tre och ett halvt år. Genomströmningen inom yrkesutbildning förbättrades med 1,6 procentenheter från året innan. Bland män förbättrades genomströmningen inom yrkesutbildning med närmare 2,5 procentenheter och var nästan en procentenhet högre än bland kvinnor. Inom övriga utbildningssektorer låg genomströmningen på samma nivå som föregående år.

Genomströmningen inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2009

Genomströmningen inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2009

Genomströmningen inom universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2009

Genomströmningen inom universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2009

I denna statistik granskas i slutet av år 2009 situationen för nya studerande i yrkesutbildning för unga och gymnasieutbildning för unga år 2006, i yrkeshögskoleutbildning för unga år 2005 och i universitetsutbildning år 2004. Fyrtiofem procent avlade sin universitetsexamen inom fem och ett halvt år. Att genomströmningen inom universitetsutbildningen låg på samma nivå som året innan förklaras av universitetens examensreform. Enligt det nya examenssystemet avlägger alla i regel en lägre högskoleexamen innan de avlägger en högre högskoleexamen. Av dem som inlett sin universitetsutbildning år 2004 avlade 24 procent en lägre högskoleexamen på fem och ett halvt år, medan 18 procent av dem som inlett sina studier år 2003 gjorde det inom samma tid. Yrkeshögskoleexamen för unga avlades inom fyra och ett halvt år av 40 procent av de nya studerandena. Studentexamen avlades av 79 procent av dem som inlett sina studier tre och ett halvt år tidigare.

Bland män var genomströmningen inom alla utbildningssektorer med undantag av yrkesutbildningen lägre än bland kvinnor. Bland män var genomströmningen i gymnasieutbildning ett par procentenheter lägre än bland kvinnor. I högskoleexamina var skillnaden i genomströmningen mellan män och kvinnor betydligt större. Yrkeshögskoleexamen avlades av 23 procent av männen, medan 54 procent av kvinnorna avlade sin examen inom samma tid. Lägre eller högre högskoleexamen avlades av 32 procent av männen och 55 procent av kvinnorna under referensperioden. På lång sikt ser skillnaden ut att jämna ut sig. Fjorton och ett halvt år efter att studierna inletts hade 73 procent av de män och nästan 87 procent av de kvinnor som påbörjade sina universitetsstudier år 1995 avlagt sin examen.

Alla utbildningssektorer har stora branschvisa skillnader i genomströmningsprocenten. Vid universiteten avlades relativt sett flest högre högskoleexamina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området och minst inom teknik och kommunikation. Vid yrkeshögskolorna hade social-, hälso- och idrottsområdet den högsta genomströmningen, 64 procent. Den lägsta genomströmningen fanns inom teknik och kommunikation, 20 procent. Inom yrkesutbildningen hade det humanistiska och det pedagogiska samt social- och hälso- och idrottsområdet den högsta genomströmningen, där 67 procent hade avlagt en yrkesinriktad examen inom samma område. Den lägsta genomströmningen hade det naturvetenskapliga området, 49 procent.

Det var mer attraktivt att studera jämfört med året innan också på basis av annan statistik. Färre avbröt sin utbildning och sysselsättningen bland studerande minskade. Mer detaljerade uppgifter finns i statistiken över Avbrott i utbildningen och Sysselsättning bland studerande .


Källa: Utbildningsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola (09) 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2009/opku_2009_2011-03-15_tie_001_sv.html