Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2010, lägre och högre högskoleexamen

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt lägre eller högre högskoleexamen
    %     %     %
1995 16 582 13 503 81,4 7 526 5 623 74,7 9 056 7 880 87,0
1999 19 054 14 769 77,5 8 501 5 868 69,0 10 553 8 901 84,3
2000 19 783 14 914 75,4 8 590 5 636 65,6 11 193 9 278 82,9
2001 21 018 15 429 73,4 9 201 5 856 63,6 11 817 9 573 81,0
2002 21 245 14 869 70,0 9 456 5 631 59,5 11 789 9 238 78,4
2003 20 763 13 592 65,5 9 092 4 942 54,4 11 671 8 650 74,1
2004 20 827 11 986 57,6 8 977 4 114 45,8 11 850 7 872 66,4
2005 20 744 9 835 47,4 8 979 3 052 34,0 11 765 6 783 57,7
2006 19 988 6 883 34,4 8 687 2 047 23,6 11 301 4 836 42,8
2007 19 461 3 813 19,6 8 274 986 11,9 11 187 2 827 25,3

Källa: Utbildningsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2010, Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2010, lägre och högre högskoleexamen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2010/opku_2010_2012-03-20_tau_004_sv.html