Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2012

Kvinnor utexaminerades snabbare från högskolor än män

Enligt Statistikcentralen avlades universitetsexamen inom omkring fem och ett halvt år av 47 procent av de studerande, 58 procent av kvinnorna och 34 procent av männen. Yrkeshögskoleexamen avlades inom omkring fyra och ett halvt år av 40 procent av de studerande, 54 procent av kvinnorna och 24 procent av männen. Genomströmningen inom gymnasieutbildning var på föregående års nivå. Inom övriga utbildningssektorer förbättrades genomströmningen från året innan.

Genomströmningen inom universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2010

Genomströmningen inom universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2010

I denna statistik granskas situationen i slutet av år 2010 för 2007 års nya studerande i yrkesutbildning för unga och gymnasieutbildning för unga, 2006 års nya studerande i yrkeshögskoleutbildning för unga och 2005 års nya studerande i universitetsutbildning.

Genomströmningen inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2010

Genomströmningen inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2010

Fyrtiosju procent avlade sin universitetsexamen inom fem och ett halvt år. Siffrorna omfattar både lägre och högre högskoleexamen. I regel avlägger alla en lägre högskoleexamen innan de avlägger en högre. Högre högskoleexamen avlades av 19 procent och lägre högskoleexamen 28 procent. Examen inom yrkeshögskoleutbildning för unga avlades inom fyra och ett halvt år av 40 procent, något under en procentenhet fler än året innan. Yrkesinriktad grundexamen och studentexamen avlades inom tre och ett halvt år av 64 resp. 79 procent. Genomströmningen inom yrkesutbildningen förbättrades med något under en procentenhet, medan studenternas genomströmning var lika stor som året innan.

Bland kvinnor är genomströmningen högre än bland män inom alla utbildningssektorer, med undantag av yrkesutbildningen. Inom gymnasieutbildning var genomströmningen för kvinnor en procentenhet högre än för män, medan den inom yrkesutbildningen var en procentenhet lägre för kvinnor. Inom högskolestudier är skillnaderna i genomströmningen mellan män och kvinnor betydligt större. Yrkeshögskoleexamen avlades av 54 procent av kvinnorna och av 24 procent av männen. Lägre eller högre högskoleexamen avlades av 58 procent av kvinnorna och av 34 procent av männen. Skillnaderna i genomströmningen utjämnas något på lång sikt. Lägre eller högre högskoleexamen avlades t.ex. inom 15 år av 87 procent av kvinnorna och av 75 procent av männen.

Alla utbildningssektorer har stora branschvisa skillnader i genomströmningsprocenten (se databastabellerna). Vid universiteten avlades relativt sett flest högskoleexamina av studerande inom det humanistiska och pedagogiska området och minst högskoleexamina av studerande inom det naturvetenskapliga området. Vid yrkeshögskolorna hade social-, hälso- och idrottsområdet den högsta genomströmningen, 64 procent. Den lägsta genomströmningen fanns inom teknik och kommunikation, 22 procent, medan nästan alla studerande i yrkesutbildning inom skyddsbranschen (annan utbildning: brandman, polis) avlagt examen. Den näst största genomströmningen hade social- och hälso- och idrottsområdet samt det humanistiska och pedagogiska området, där 68 procent hade avlagt en yrkesinriktad examen inom området. Den lägsta genomströmningen hade det naturvetenskapliga området, 48 procent.

I databastabellerna inom denna statistik finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid. Uppgifter med anknytning till studiernas framskridande finns också inom statistiken Avbrott i utbildningen och Sysselsättning bland studerande .


Källa: Utbildningsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2010/opku_2010_2012-03-20_tie_001_sv.html