Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2012 loppuun mennessä, nuorten koulutus

Aloittamisvuosi Uusia opiskelijoita yhteensä Tutkinnon suorittaneita Uusia miesopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita miehiä Uusia naisopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 8 361 6 108 73,1 4 139 2 727 65,9 4 222 3 381 80,1
1999 25 888 18 978 73,3 11 555 7 386 63,9 14 333 11 592 80,9
2000 26 091 19 039 73,0 11 595 7 460 64,3 14 496 11 579 79,9
2001 26 223 19 044 72,6 11 546 7 280 63,1 14 677 11 764 80,2
2002 28 526 19 584 68,7 13 412 7 910 59,0 15 114 11 674 77,2
2003 28 776 19 413 67,5 13 347 7 703 57,7 15 429 11 710 75,9
2004 29 332 19 601 66,8 13 190 7 478 56,7 16 142 12 123 75,1
2005 29 053 19 012 65,4 13 141 7 259 55,2 15 912 11 753 73,9
2006 28 531 17 991 63,1 13 045 6 788 52,0 15 486 11 203 72,3
2007 28 329 15 863 56,0 13 037 5 614 43,1 15 292 10 249 67,0
2008 28 302 12 253 43,3 12 711 3 557 28,0 15 591 8 696 55,8
2009 28 400 5 661 19,9 13 127 1 187 9,0 15 273 4 474 29,3

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2012, Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2012 loppuun mennessä, nuorten koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2012/opku_2012_2014-03-20_tau_003_fi.html