Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2013 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Aloittamisvuosi Yliopistokoulutuksen uusia opiskelijoita yhteensä Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita Uusia mies- opiskelijoita Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita miehiä Uusia nais- opiskelijoita Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 16 582 13 635 82,2 7 526 5 687 75,6 9 056 7 948 87,8
1999 19 054 15 160 79,6 8 501 6 077 71,5 10 553 9 083 86,1
2000 19 783 15 454 78,1 8 590 5 922 68,9 11 193 9 532 85,2
2001 21 018 16 299 77,5 9 201 6 334 68,8 11 817 9 965 84,3
2002 21 245 16 145 76,0 9 456 6 315 66,8 11 789 9 830 83,4
2003 20 763 15 663 75,4 9 092 6 063 66,7 11 671 9 600 82,3
2004 20 827 15 181 72,9 8 977 5 759 64,2 11 850 9 422 79,5
2005 20 744 14 920 71,9 8 979 5 610 62,5 11 765 9 310 79,1
2006 19 988 13 735 68,7 8 687 5 194 59,8 11 301 8 541 75,6
2007 19 461 11 811 60,7 8 274 4 089 49,4 11 187 7 722 69,0
2008 19 396 9 885 51,0 8 483 3 411 40,2 10 913 6 474 59,3
2009 19 940 7 681 38,5 8 820 2 401 27,2 11 120 5 280 47,5
2010 19 766 4 442 22,5 8 780 1 383 15,8 10 986 3 059 27,8

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2013, Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2013 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2013/opku_2013_2015-03-19_tau_004_fi.html