Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden (nuorten koulutus) opintojen kulku vuoden 2014 loppuun mennessä

Aloittamisvuosi Uusia opiskelijoita yhteensä Tutkinnon suorittaneita Uusia miesopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita miehiä Uusia naisopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 8 361 6 139 73,4 4 139 2 738 66,2 4 222 3 401 80,6
1999 25 888 19 127 73,9 11 555 7 478 64,7 14 333 11 649 81,3
2000 26 091 19 220 73,7 11 595 7 548 65,1 14 496 11 672 80,5
2001 26 223 19 301 73,6 11 546 7 402 64,1 14 677 11 899 81,1
2002 28 526 19 934 69,9 13 412 8 099 60,4 15 114 11 835 78,3
2003 28 776 19 825 68,9 13 347 7 936 59,5 15 429 11 889 77,1
2004 29 332 20 143 68,7 13 190 7 772 58,9 16 142 12 371 76,6
2005 29 053 19 846 68,3 13 141 7 729 58,8 15 912 12 117 76,2
2006 28 531 19 416 68,1 13 045 7 656 58,7 15 486 11 760 75,9
2007 28 329 19 020 67,1 13 037 7 549 57,9 15 292 11 471 75,0
2008 28 302 18 585 65,7 12 711 7 128 56,1 15 591 11 457 73,5
2009 28 400 16 577 58,4 13 127 6 109 46,5 15 273 10 468 68,5
2010 29 030 12 916 44,5 13 558 3 996 29,5 15 472 8 920 57,7
2011 28 646 6 549 22,9 13 447 1 531 11,4 15 199 5 018 33,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2014, Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden (nuorten koulutus) opintojen kulku vuoden 2014 loppuun mennessä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2014/opku_2014_2016-03-17_tau_003_fi.html