Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Äppelträdstatistik

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Äppelträdstatistik
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Statistiken beskriver äppelträdssorter, planteringstäthet samt trädens ålder i äppelodlingar med kommersiell produktion. Statistiken grundar sig på EU:s direktiv. I Finland gäller direktivet endast äppelproduktion. Förfrågningen görs som en totalundersökning vart femte år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, äppelträd, fruktodling, trädgårdsodling.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Äppelträdstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opt/index_sv.html