Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken beskriver äppelträdssorter, planteringstäthet samt trädens ålder i äppelodlingar med kommersiell produktion. Statistiken grundar sig på EU:s direktiv. I Finland gäller direktivet endast äppelproduktion. Förfrågningen görs som en totalundersökning vart femte år.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Äppelträdstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opt/meta_sv.html