Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2009 samt andelen sysselsatta studerande av alla studerande 2003 - 2009

Utbildningssektor Studerande totalt 2009 Sysselsatta studerande 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
    % % % % % % %
Gymnasieutbildning 46 562 12 849 27,6 32,3 31,6 29,8 30,0 31,0 30,0
Yrkesutbildning på andra stadiet 225 611 127 751 56,6 62,0 62,1 58,6 56,2 54,4 45,6
Yrkeshögskoleutbildning 134 993 76 733 56,8 59,5 58,5 55,8 53,6 52,7 50,8
Universitetsutbildning 168 470 100 408 59,6 61,4 60,9 59,1 57,5 56,9 55,7
Totalt 575 636 317 741 55,2 58,7 58,3 55,6 53,6 52,5 48,8

Källa: Utbildning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2009, Tabellbilaga 1. Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2009 samt andelen sysselsatta studerande av alla studerande 2003 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2009/opty_2009_2011-03-15_tau_001_sv.html