Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå och ålder 2009

Utbildningsnivå Studerande totalt Sysselsatta studerande 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år-
    %                
Gymnasieutbildning 46 562 12 849 27,6 6 686 2 896 614 361 267 188 149 1 688
Yrkesutbildning på andra stadiet 225 565 127 705 56,6 6 701 4 690 3 598 4 304 4 145 4 242 4 016 96 009
Utbildning på institutnivå 46 46 100,0 - - - - - - - 46
Yrkeshögskoleutbildning 129 449 71 580 55,3 32 2 148 4 420 6 847 7 505 7 446 6 568 36 614
Lägre högskoleutbildning 97 428 50 252 51,6 43 1 317 2 608 4 247 4 526 4 466 4 099 28 946
Högre yrkeshögskoleutbildning 5 544 5 153 92,9 - - - - - - 1 5 152
Högre högskoleutbildning 47 600 30 879 64,9 1 18 90 205 435 1 077 2 150 26 903
Specialiseringsutbildning för läkare 2 940 2 751 93,6 - - - - - - - 2 751
Licentiatutbildning 2 785 2 384 85,6 - - - - - 1 2 2 381
Doktorsutbildning 17 717 14 142 79,8 - - - - 3 8 79 14 052
Totalt 575 636 317 741 55,2 13 463 11 069 11 330 15 964 16 881 17 428 17 064 214 542

Källa: Utbildning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2009, Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå och ålder 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2009/opty_2009_2011-03-15_tau_002_sv.html