Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2013

Över hälften av de studerande arbetade vid sidan av studierna

Enligt Statistikcentralens uppgifter var det vanligare att studerande förvärvsarbetade år 2011 än året innan. Av de studerande arbetade 57 procent vid sidan av studierna. Andelen sysselsatta studerande ökade med något under en procentenhet från året innan. Vanligast var det med sysselsättning i samband med universitetsstudier, 61 procent av alla universitetsstuderande hade en anställning vid sidan av studierna. Av de studerande vid yrkeshögskolor förvärvsarbetade 59 procent och vid yrkesinriktad utbildning på andra stadiet 57 procent.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2006–2011

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2006–2011

Det var vanligare att kvinnor hade en anställning vid sidan av studierna än att män hade det. Av kvinnliga studerande arbetade 60 procent och av manliga 53 procent. Inom gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning var andelen förvärvsarbetande kvinnor 10 procentenheter högre än andelen förvärvsarbetande män.

Arbete vid sidan av studierna blev vanligare med åldern. Av 18-åriga studerande hade 25 procent en anställning, av 21-åriga studerande 46 procent och av 24-åriga studerande 56 procent. Av de studerande som fyllt 25 år arbetade 70 procent vid sidan av studierna.

Det fanns skillnader i sysselsättningen efter utbildningsområde. I slutet av år 2011 hade 69 procent av de studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området en anställning. Av studerande inom skyddsbranschen arbetade 67 procent, av studerande inom social-, hälso- och idrottsområdet 64 procent och av studerande inom det humanistiska och pedagogiska området 58 procent.

Det var vanligare med arbete vid sidan av studierna i landskapen Nyland, Österbotten, Egentliga Tavastland och Egentliga Finland samt på Åland än i landet i genomsnitt.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Avbrott i utbildningen och Studiernas gång .


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2011/opty_2011_2013-03-20_tie_001_sv.html