Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2012 samt andelen sysselsatta studerande av alla studerande 2005-2012

Utbildningssektor Studerande totalt 2012 Sysselsatta studerande 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
    % % % % % % % %
Gymnasieutbildning 45 630 12 943 28,4 30,1 29,1 27,6 32,3 31,6 29,8 30,0
Lägre yrkesutbildning 224 463 119 419 53,2 57,4 56,3 56,6 62,0 62,1 58,6 56,2
Yrkeshögskoleutbildning 139 781 79 746 57,1 59,4 58,9 56,8 59,5 58,5 55,8 53,6
Universitetsutbildning 169 040 98 727 58,4 61,2 61,2 59,6 61,4 60,9 59,1 57,5
Totalt 578 914 310 835 53,7 56,9 56,1 55,2 58,7 58,3 55,6 53,6

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2012, Tabellbilaga 1. Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2012 samt andelen sysselsatta studerande av alla studerande 2005-2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2012/opty_2012_2014-03-20_tau_001_sv.html