Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå (undervisningsförvaltningens klassificering) och ålder 2012

Utbildningsnivå Studerande totalt Sysselsatta studerande 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år-
    %                
Gymnasieutbildning 45 630 12 943 28,4 7 260 2 896 559 336 261 199 159 1 273
Yrkesutbildning på andra stadiet 224 371 119 329 53,2 7 869 4 791 3 925 4 666 4 766 4 437 4 043 84 832
Utbildning på institutnivå 92 90 97,8 - - - - - - - 90
Lägre yrkeshögskoleutbildning 131 947 72 763 55,1 31 2 058 4 575 6 535 7 948 7 666 6 580 37 370
Lägre högskoleutbildning 96 230 49 205 51,1 32 1 340 2 696 3 945 4 490 4 388 3 940 28 374
Högre yrkeshögskoleutbildning 7 834 6 983 89,1 - - - - - - 1 6 982
Högre högskoleutbildning 48 048 29 634 61,7 - 27 86 199 482 1 139 2 365 25 336
Specialiseringsutbildning för läkare 4 169 3 871 92,9 - - - - - - 2 3 869
Licentiatutbildning 1 906 1 559 81,8 - - - - - - - 1 559
Doktorsutbildning 18 687 14 458 77,4 - - - 1 1 15 77 14 364
Totalt 578 914 310 835 53,7 15 192 11 112 11 841 15 682 17 948 17 844 17 167 204 049

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2012, Tabellbilaga 3. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå (undervisningsförvaltningens klassificering) och ålder 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2012/opty_2012_2014-03-20_tau_003_sv.html