Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti 2019 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2007 - 2019

Koulutussektori Opiskelijoita yhteensä 2019 Työllisiä opiskelijoita 2019 1)   2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
    %   % % % % % % % % % % % %
Lukiokoulutus 43 073 14 047 32,6   31,8 31,5 27,0 26,0 25,8 27,4 28,4 30,1 29,1 27,6 32,3 31,6
Ammatillinen koulutus 163 848 77 013 47,0   51,5 52,7 49,7 47,8 48,2 49,8 53,2 57,4 56,3 56,6 62,0 62,1
Ammattikorkeakoulutus 142 130 82 023 57,7   58,6 57,8 55,2 54,3 54,3 56,3 57,1 59,4 58,9 56,8 59,5 58,5
Yliopistokoulutus 153 765 84 517 55,0   56,1 56,2 55,2 55,0 56,3 57,9 58,4 61,2 61,2 59,6 61,4 60,9
Yhteensä 502 816 257 600 51,2   53,2 53,3 50,8 49,7 50,3 52,0 53,7 56,9 56,1 55,2 58,7 58,3
1) Ammatillista koulutusta koskevat luvut vuodelta 2019 eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien lukuihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 12.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2019, Liitetaulukko 1. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti 2019 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2007 - 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2019/opty_2019_2021-03-12_tau_001_fi.html