Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 1. Palveluerien osuus liikevaihdosta toimialoittain

Palveluerät toimialoittain Osuus toimialan liikevaihdosta (%)
Tietotekniset palvelut  
Ohjelmointipalvelut 19
Muut tietotekniset ja tietokoneisiin liittyvät palvelut 19
Tietotekniset konsultointipalvelut 17
Tietojenkäsittelylaitteistojen hallintapalvelut ja ylläpito 16
Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut 11
Tietokoneohjelmien käyttöoikeuksiin liittyvät lisensointipalvelut (ei sovellusten ja ohjelmistojen vuokrauspalvelut) 6
Ohjelmistojen ja laitteistojen jälleenmyynti 5
Muut tuotteet ja palvelut 3
Verkosta ladattavien ja online-ohjelmistojen kustannuspalvelut 2
Pakkauksissa toimitettavien varusohjelmistojen ja sovellusten kustannuspalvelut 2
Yhteensä 100
Lakiasiainpalvelut  
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut yhtiö- ja kauppaoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 32
Patentteja ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset palvelut 25
Muut lainopilliset palvelut 16
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut siviilioikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 7
Huutokauppoihin liittyvät lainopilliset palvelut 6
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut työoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 5
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut rikosoikeudellisissa asioissa 4
Välimies- ja sovittelupalvelut 4
Muut tuotteet ja palvelut 1
Yhteensä 100
Laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut  
Laskentatoimen tarkastuspalvelut, rahoituslaskelmien laadintapalvelut, kirjanpitopalvelut 43
Tilintarkastuspalvelut 21
Palkanlaskentapalvelut 11
Muut tuotteet ja palvelut 11
Veroneuvontapalvelut 9
Muut laskentatoimen palvelut 4
Maksukyvyttömyyteen ja konkurssipesän hallintoon liittyvät palvelut 1
Yhteensä 100
Liikkeenjohdon konsultointipalvelut  
Muut tuotteet ja palvelut 19
Muut liike-elämän konsultointipalvelut 16
Tietotekniset konsultointipalvelut 16
Strategiseen liikkeenjohtoon liittyvät konsultointipalvelut 15
Suhdetoiminta- ja viestintäpalvelut 9
Liiketoimintaprosessiin liittyvät johdon palvelut 6
Taloushallinnon konsultointipalvelut (pl. yhtiöverotukseen liittyvät) 5
Henkilöstöhallinnon konsultointipalvelut 5
Muut projektinhoitopalvelut (pl. rakennushankkeiden projektinhoitopalvelut) 5
Markkinoinnin konsultointipalvelut 4
Yhteensä 100
Mainos- ja mediatoimistojen palvelut  
Painettujen tiedotusvälineiden mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 21
Täyden palvelun mainospalvelut 20
Television ja radion mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 16
Muun mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 11
Muut mainospalvelut 9
Suoramarkkinointi ja -mainontapalvelut 7
Mainonnan suunnittelupalvelut 6
Internetin mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 5
Muut tuotteet ja palvelut 5
Yhteensä 100
Henkilöstöpalvelut  
Teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut 16
Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 15
Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauspalvelut 13
Kaupan alan henkilöstön vuokrauspalvelut 8
Muun toimistohenkilöstön vuokrauspalvelut 7
Rakennusalan henkilöstön vuokrauspalvelut 7
Kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 6
Muut tuotteet ja palvelut 6
Tietotekniikka- ja televiestintäalan henkilöstön vuokrauspalvelut 5
Muun henkilöstön vuokrauspalvelut 4
Henkilöstön rekrytointipalvelut (pl. johtohenkilöiden rekrytointipalvelut) 3
Call ja contact center henkilöstön vuokrauspalvelut 3
Taloushallinnon henkilöstön vuokrauspalvelut 2
Markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalvelut 2
Muut henkilöstön hankintapalvelut 2
Johtohenkilöiden rekrytointipalvelut 1
Yhteensä 100

Lähde: Palvelualojen hyödyketilasto 2008 Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2008, Taulukko 1. Palveluerien osuus liikevaihdosta toimialoittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2008/palhy_2008_2010-03-25_tau_001_fi.html