Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yrityspalvelut 2009

Palvelujen myynti ulkomaille

Palvelualojen hyödyketilaston tietojen mukaan teknisen suunnittelun ja tietoteknisten palvelujen aloilla myytiin vuonna 2009 paljon palveluita ulkomailla toimiville asiakkaille. Muilla tilaston kattamilla toimialoilla palveluita myytiin pääasiassa kotimaahan, kuten kuvion 1 tiedoista käy ilmi.

Tietoteknisten palvelujen toimialalla vienti oli 860 miljoonaa euroa ja teknisen suunnittelun palveluiden alalla 730 miljoonaa. Teknisen suunnittelun palveluita vietiin EU-alueen ulkopuolelle 430 miljoonalla eurolla, kun taas tietoteknisten palveluiden EU:n ulkopuolinen vienti oli jonkin verran pienempi, 330 miljoonaa.

Kuvio 1. Palvelujen myynti kotimaahan ja ulkomaille toimialoittain 2009 (miljoonaa euroa)

Kuvio 1. Palvelujen myynti kotimaahan ja ulkomaille toimialoittain 2009 (miljoonaa euroa)

Mainos- ja mediatoimistojen palvelurakenne

Mainos- ja mediatoimistojen palveluissa mainostilan- ja ajan myyminen eri medioissa muodosti vuonna 2009 edellisvuotta suuremman osuuden toimialan liikevaihdosta. Mainostilan- ja ajan myynti tuotti 660 miljoonaa euroa, mikä oli 110 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Mainonnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien palvelujen (täyden palvelun mainospalvelut, mainonnan suunnittelupalvelut, sekä muut mainospalvelut) yhteenlaskettu liikevaihto puolestaan väheni 440 miljoonasta eurosta 290 miljoonaan. Näiden muutosten seurauksena mainostilan ja -ajan myynti tuotti vuonna 2009 kaksi kolmannesta toimialan liikevaihdosta.

Kuvio 2. Mainos- ja mediatoimistojen palvelut 2008 ja 2009 (miljoonaa euroa)

Kuvio 2. Mainos- ja mediatoimistojen palvelut 2008 ja 2009 (miljoonaa euroa)

Tilaston tiedonkeruuseen kuuluvat pääsääntöisesti vähintään 20 henkilöä työllistävät mainosalan yritykset, mikä kattaa 60 % toimialan liikevaihdosta. Yksityiskohtaisempaa tietoa tilaston kattavuudesta on julkaistu tilaston kotisivulla menetelmäselosteessa.

Teknisen suunnittelun toimialan palvelurakenne

Teknisen suunnittelun toimialalla teollisuus- ja tuotantohankkeisiin liittyvät palvelut oli suurin palveluerä 980 miljoonalla eurolla, mikä vastasi noin 35 % osuutta toimialan liikevaihdosta. Suurissa vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä teollisuus- ja tuotantohankkeisiin liittyvät palvelut tuottivat lähes puolet liikevaihdosta, yhteensä 620 miljoonaa euroa (ks. kuvio 3). Rakentamiseen liittyvät palvelut (rakentamisen tekniset palvelut ja rakentamisen projektinjohto) olivat toinen suuri liikevaihtoerä teknisen suunnittelun toimialalla. Erityisesti pienemmät alle 100 henkilön yritykset tarjosivat paljon näitä palveluita, yhteensä 470 miljoonalla eurolla verrattuna suurempien yritysten 180 miljoonaan.

Kuvio 3. Teknisen suunnittelun palvelut yrityskoon mukaan (miljoonaa euroa)

Kuvio 3. Teknisen suunnittelun palvelut yrityskoon mukaan (miljoonaa euroa)

Lähde: Palvelualojen hyödyketilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 2.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2009, Yrityspalvelut 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2009/palhy_2009_2010-12-02_kat_001_fi.html