Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palveluerien osuus liikevaihdosta toimialoittain 2009

Palveluerät toimialoittain Liikevaihto (1000 eur) Osuus liikevaihdosta (%)
Tietotekniset palvelut (TOL 582, 62, 631)    
Ohjelmointipalvelut ja muut tietotekniset palvelut 1 906 385 37
Tietotekniset konsultointipalvelut 908 603 18
Tietojenkäsittelylaitteistojen hallintapalvelut ja ylläpito 824 704 16
Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut 679 957 13
Ohjelmistojen ja laitteistojen jälleenmyynti 325 754 6
Tietokoneohjelmien käyttöoikeuksiin liittyvät lisensointipalvelut (ei sovellusten ja ohjelmistojen vuokrauspalvelut) 217 422 4
Verkosta ladattavien ja online-ohjelmistojen kustannuspalvelut 145 554 3
Pakkauksissa toimitettavien varusohjelmistojen ja sovellusten kustannuspalvelut 49 506 1
Muut tuotteet ja palvelut 107 423 2
Yhteensä 5 191 808 100
Mainos- ja mediatoimistojen palvelut (TOL 731)    
Painettujen tiedotusvälineiden mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 292 843 30
Television ja radion mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 210 908 21
Täyden palvelun mainospalvelut 166 976 17
Internetin mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 83 866 9
Muun mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 70 212 7
Suoramarkkinointi ja -mainontapalvelut 66 842 7
Mainonnan suunnittelupalvelut 31 262 3
Muut mainospalvelut 22 161 2
Muut tuotteet ja palvelut 44 068 4
Yhteensä 989 137 100
Henkilöstöpalvelut (TOL 78)    
Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauspalvelut 174 108 15
Teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut 141 087 12
Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 130 204 11
Kaupan alan henkilöstön vuokrauspalvelut 86 420 7
Kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 85 221 7
Rakennusalan henkilöstön vuokrauspalvelut 82 886 7
Muun toimistohenkilöstön vuokrauspalvelut 80 362 7
Tietotekniikka- ja televiestintäalan henkilöstön vuokrauspalvelut 63 122 5
Call ja contact center henkilöstön vuokrauspalvelut 43 434 4
Taloushallinnon henkilöstön vuokrauspalvelut 34 699 3
Muun henkilöstön vuokrauspalvelut 32 619 3
Johtohenkilöiden rekrytointipalvelut 21 062 2
Muut henkilöstön hankintapalvelut 20 520 2
Henkilöstön rekrytointipalvelut (pl. johtohenkilöiden rekrytointipalvelut) 16 382 2
Markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalvelut 10 629 1
Muut tuotteet ja palvelut 137 490 12
Yhteensä 1 160 243 100
Arkkitehtipalvelut (TOL 7111)    
Liike- ja toimistorakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 50 757 27
Suunnitelmat ja piirustukset arkkitehtonisiin tarkoituksiin 42 097 22
Asuinrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 36 171 19
Muihin rakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 18 722 10
Teollisuusrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 13 045 7
Kaupunkisuunnittelupalvelut ja maankäytön suunnittelupalvelut 9 838 5
Restaurointiin liittyvät arkkitehtipalvelut 9 461 5
Arkkitehtoniset neuvontapalvelut 1 479 1
Muut tuotteet ja palvelut 9 197 4
Yhteensä 190 766 100
Teknisen suunnittelun palvelut (TOL 7112)    
Teollisuus- ja tuotantohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 981 948 37
Rakennushankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 356 224 14
Rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut 295 271 11
Muihin hankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 207 061 8
Liikennehankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 157 094 6
Sähköenergiahankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 157 274 6
Tekniset neuvontapalvelut 98 182 4
Vesihuolto- ja viemäröintihankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 82 292 3
Geologiset, geofysikaaliset ja niiden kaltaiset tieteelliset maaperätutkimus- ja konsultointipalvelut 49 098 2
Jätehuoltohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut (ongelmajäte ja tavanomainen jäte) 32 131 1
Muut tuotteet ja palvelut 227 386 8
Yhteensä 2 643 959 100
Markkinatutkimuspalvelut (TOL 732)    
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset kertaluonteiset kyselytutkimukset 35 859 38
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset jatkuvat ja toistuvat kyselytutkimukset 30 074 32
Muut markkinatutkimuspalvelut 16 660 18
Markkinatutkimuspalvelut: kvalitatiiviset kyselytutkimukset 7 580 8
Mielipideselvityspalvelut 1 675 2
Muut tuotteet ja palvelut 2 392 2
Yhteensä 94 239 100
Tekninen testaus- ja analysointi (TOL 712)    
Tieliikenneajoneuvojen tekniset tarkastuspalvelut 154 280 41
Muut tekniset testaus- ja analysointipalvelut 88 236 24
Koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut 38 491 10
Fyysisten ominaisuuksien testaus- ja analysointipalvelut 28 381 8
Mekaanisten ja sähköisten kokonaisjärjestelmien testaus- ja analysointipalvelut 28 789 8
Muut tuotteet ja palvelut 32 873 9
Yhteensä 371 049 100

Lähde: Palvelualojen hyödyketilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 2.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2009, Liitetaulukko 2. Palveluerien osuus liikevaihdosta toimialoittain 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2009/palhy_2009_2010-12-02_tau_002_fi.html