Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Henkilöstönvuokrauksen käyttö lisääntyi vuonna 2010

Tilastokeskuksen Yrityspalvelut-tilaston tietojen mukaan henkilöstön vuokrauspalveluiden käyttö elpyi vuonna 2010 useilla toimialoilla lähelle vuoden 2008 tasoa. Erityisesti teollisuuden sekä hotelli- ja ravintola-alan henkilöstönvuokraus palasi vuoden 2009 notkahduksen jälkeen vuoden 2008 tasolle. Myös kaupan alan henkilöstön vuokraus osoitti lievää kasvua edellisvuodesta, mutta vuoden 2008 taso jäi saavuttamatta.

Vuokrahenkilöstön käyttö kuljetus- varasto ja logistiikka-alalla nousi merkittävästi vuosien 2008-2009 noin 80 miljoonan euron tasosta yli 130 miljoonaan vuonna 2010. Yhtenä syynä voimakkaasti lisääntyneeseen vuokratyövoiman käyttöön alalla voidaan pitää taloustilanteen kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Vuokratyövoiman käyttö on yrityksen kannalta joustava ratkaisu taloudellisen tilanteen mahdollisesti heikentyessä.

Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauksen suuri pudotus edellisvuosiin verrattuna selittyy suurelta osin toimialamuutoksilla. Vuoden 2010 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin, sillä useat suuret aikaisemmin terveydenhoitoalan henkilöstönvuokrausta harjoittaneet yritykset ovat siirtyneet henkilöstönvuokrauksen toimialalta terveydenhoitoalan palveluntarjoajiksi.

Rakennusalan suhdanteiden heikko kehitys vuonna 2009 (-14,2 % Tilastokeskuksen julkaiseman rakentamisen liikevaihtokuvaajan mukaan) ei heijastunut Yrityspalveluiden tilastossa alan henkilöstönvuokraukseen, joka on pysytellyt samalla tasolla vuosina 2008-2010.

Kuvio 1. Suurimmat henkilöstönvuokrausta käyttäneet toimialat 2008–2010 (miljoonaa euroa)

Kuvio 1. Suurimmat henkilöstönvuokrausta käyttäneet toimialat 2008–2010 (miljoonaa euroa)

Lähde: Yrityspalvelut 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 2.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2010, Henkilöstönvuokrauksen käyttö lisääntyi vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2010/palhy_2010_2011-11-02_kat_001_fi.html