Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palveluerien liikevaihto toimialoittain 2008–2010 (1000 euroa)

Palveluerät toimialoittain 2008 (1000 eur) 2009 (1000 eur) 2010 (1000 eur)
Tietotekniset palvelut (TOL 582, 62, 631)      
Ohjelmointipalvelut ja muut tietotekniset palvelut 2 015 648 1 906 385 1 576 357
Tietotekniset konsultointipalvelut 916 876 908 603 1 206 498
Tietojenkäsittelylaitteistojen hallintapalvelut ja ylläpito 858 188 824 704 1 139 201
Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut 601 329 679 957 431 578
Tietokoneohjelmien käyttöoikeuksiin liittyvät lisensointipalvelut (ei sovellusten ja ohjelmistojen vuokrauspalvelut) 292 249 217 422 295 666
Ohjelmistojen ja laitteistojen jälleenmyynti 276 491 325 755 307 614
Verkosta ladattavien ja online-ohjelmistojen kustannuspalvelut 118 731 145 554 189 977
Pakkauksissa toimitettavien ohjelmistojen kustannuspalvelut 83 020 49 506 19 798
Muut tuotteet ja palvelut 157 259 107 423 145 053
Yhteensä 5 319 791 5 191 808 5 311 742
Mainos- ja mediatoimistojen palvelut (TOL 731)      
Painettujen tiedotusvälineiden mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 216 753 292 843 131 142
Täyden palvelun mainospalvelut 202 794 166 976 141 998
Television ja radion mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 169 213 210 908 173 580
Muun mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 109 740 70 212 111 965
Muut mainospalvelut 96 301 22 161 28 479
Suoramarkkinointi ja -mainontapalvelut 74 005 66 842 37 107
Mainonnan suunnittelupalvelut 66 761 31 262 24 015
Internetin mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 50 694 83 866 65 653
Muut tuotteet ja palvelut 49 226 44 068 26 254
Yhteensä 1 035 487 989 137 740 193
Henkilöstöpalvelut (TOL 78)      
Teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut 221 121 141 086 212 186
Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 188 651 130 204 178 438
Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauspalvelut 187 168 174 108 91 835
Kaupan alan henkilöstön vuokrauspalvelut 108 966 86 420 91 819
Muun toimistohenkilöstön vuokrauspalvelut 95 391 80 362 75 266
Rakennusalan henkilöstön vuokrauspalvelut 94 774 82 886 84 463
Kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 81 577 85 221 134 319
Tietotekniikka- ja televiestintäalan henkilöstön vuokrauspalvelut 72 577 63 122 54 923
Muun henkilöstön vuokrauspalvelut 52 921 32 619 37 628
Henkilöstön rekrytointipalvelut (pl. johtohenkilöiden rekrytointipalvelut) 46 776 16 382 15 627
Call ja contact center henkilöstön vuokrauspalvelut 36 015 43 434 82 362
Taloushallinnon henkilöstön vuokrauspalvelut 33 744 34 699 48 879
Markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalvelut 27 767 10 629 46 885
Muut henkilöstön hankintapalvelut 21 458 20 520 35 000
Johtohenkilöiden rekrytointipalvelut 10 743 21 062 17 018
Muut tuotteet ja palvelut 116 630 137 490 42 794
Yhteensä 1 396 279 1 160 243 1 249 442
Lakiasiainpalvelut (TOL691)      
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut yhtiö- ja kauppaoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 140 643 1) 129 954
Patentteja ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset palvelut 108 049 109 415
Muut lainopilliset palvelut 71 511 96 181
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut siviilioikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 31 597 30 031
Huutokauppoihin liittyvät lainopilliset palvelut 26 779 3 407
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut työoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 19 673 20 395
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut rikosoikeudellisissa asioissa 18 133 18 219
Välimies- ja sovittelupalvelut 16 365 13 638
Muut tuotteet ja palvelut 7 328 1 527
Yhteensä 440 078 422 767
Laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut (TOL 692)      
Laskentatoimen tarkastuspalvelut, rahoituslaskelmien laadintapalvelut, kirjanpitopalvelut 307 766 321 666
Tilintarkastuspalvelut 146 155 173 119
Palkanlaskentapalvelut 75 082 118 461
Veroneuvontapalvelut 65 279 68 929
Muut laskentatoimen palvelut 28 623 75 362
Maksukyvyttömyyteen ja konkurssipesän hallintoon liittyvät palvelut 6 961 4 655
Muut tuotteet ja palvelut 84 348 54 624
Yhteensä 714 214 816 816
Liikkeenjohdon konsultointi (TOL 702)      
Muut liike-elämän konsultointipalvelut 178 705 126 951
Tietotekniset konsultointipalvelut 184 845 348 349
Strategiseen liikkeenjohtoon liittyvät konsultointipalvelut 175 408 190 414
Suhdetoiminta- ja viestintäpalvelut 102 958 30 550
Liiketoimintaprosessiin liittyvät johdon palvelut 65 325 70 915
Taloushallinnon konsultointipalvelut (pl. yhtiöverotukseen liittyvät) 53 229 16 060
Henkilöstöhallinnon konsultointipalvelut 52 283 76 940
Muut projektinhoitopalvelut (pl. rakennushankkeiden projektinhoitopalvelut) 62 291 24 093
Markkinoinnin konsultointipalvelut 46 194 47 600
Toimitusketjuun ja liittyvät konsultointipalvelut ja muu yrityshallinnon konsultointi 2 935 46 201
Muut tuotteet ja palvelut 225 002 249 320
Yhteensä 1 149 175 1 227 393
1) Toimialan tiedot kysytään joka toinen vuosi

Lähde: Yrityspalvelut 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 2.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2010, Liitetaulukko 1. Palveluerien liikevaihto toimialoittain 2008–2010 (1000 euroa) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2010/palhy_2010_2011-11-02_tau_001_fi.html