Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 3.10.2012

Henkilöstönvuokrauksen käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2011

Tilastokeskuksen Yrityspalvelut-tilaston tietojen mukaan henkilöstönvuokrauksen käyttö lisääntyi vuonna 2011 ylittäen taantumaa edeltäneen tason. Vuoden 2008 taso ylittyi kaikilla merkittävimmillä toimialoilla. Euromääräisesti voimakkainta henkilöstönvuokrauksen käytön kasvu on ollut teollisuudessa, mutta myös kauppa ja rakennusala ovat lisänneet vuokratyövoiman käyttöä huomattavasti.

Suurimmat henkilöstönvuokrausta käyttäneet toimialat 2008–2011

Suurimmat henkilöstönvuokrausta käyttäneet toimialat 2008–2011

Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstönvuokrauksen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia toimialamuutoksista johtuen (ks. tilaston kotisivulta vuoden 2010 katsaus). Rakennusalan verrattain pieni luku saattaa johtua siitä, että ulkomaisilta yrityksiltä vuokrattu työvoima ei näy tilaston tiedoissa.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto kertyy lähes yksinomaan kotimaasta. Yrityspalvelut-tilaston piiriin kuuluvista toimialoista ulkomaille myynti on merkittävintä teknisen suunnittelun palveluiden toimialalla, kattaen 21 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Myös tietoteknisten palveluiden liikevaihdosta kohtuullisen merkittävä osuus, 16 prosenttia, kertyi Suomen ulkopuolelta.

Julkisen sektorin osuus tietoteknisten palveluiden, henkilöstönvuokrauksen ja mainos- ja mediatoimistojen palveluiden liikevaihdosta pysyi edellisvuoteen verrattuna ennallaan ollen yhteensä noin 15 prosentissa.

Mainos- ja mediatoimistojen palveluiden liikevaihdon merkittävä kasvu selittyy suurelta osin tilaston kattavuusosuuden kasvulla.


Lähde: Yrityspalvelut 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2011/palhy_2011_2012-10-03_tie_001_fi.html