Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palveluerien liikevaihto toimialoittain 2008–2012, 1000 euroa

Palveluerät toimialoittain 2008 (1000 euroa) 2009 (1000 euroa) 2010 (1000 euroa) 2011 (1000 euroa) 2012 (1000 euroa)
Tietotekniset palvelut (TOL 582, 62, 631)          
Ohjelmointipalvelut ja muut tietotekniset palvelut 2 015 648 1 906 385 1 576 357 1 849 309 1 989 579
Tietotekniset konsultointipalvelut 916 876 908 603 1 206 498 859 228 1 274 354
Tietojenkäsittelylaitteistojen hallintapalvelut ja ylläpito 858 188 824 704 1 139 201 1 241 649 1 335 538
Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut 601 329 679 957 431 578 392 733 440 331
Tietokoneohjelmien käyttöoikeuksiin liittyvät lisensointipalvelut (ei sovellusten ja ohjelmistojen vuokrauspalvelut) 292 249 217 422 295 666 443 413 300 315
Ohjelmistojen ja laitteistojen jälleenmyynti 276 491 325 755 307 614 258 256 440 903
Verkosta ladattavien ja online-ohjelmistojen kustannuspalvelut 118 731 145 554 189 977 207 083 177 366
Pakkauksissa toimitettavien ohjelmistojen kustannuspalvelut 83 020 49 506 19 798 31 569 27 737
Muut tuotteet ja palvelut 157 259 107 423 145 053 187 433 119 727
Yhteensä 5 319 791 5 191 808 5 311 742 5 470 672 6 105 850
Mainos- ja mediatoimistojen palvelut (TOL 731)          
Painettujen tiedotusvälineiden mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 216 753 292 843 131 142 223 756 227 134
Täyden palvelun mainospalvelut 202 794 166 976 141 998 291 048 294 560
Television ja radion mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 169 213 210 908 173 580 217 790 314 449
Muun mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 109 740 70 212 111 965 158 043 139 102
Muut mainospalvelut 96 301 22 161 28 479 101 879 60 188
Suoramarkkinointi ja -mainontapalvelut 74 005 66 842 37 107 29 029 40 134
Mainonnan suunnittelupalvelut 66 761 31 262 24 015 125 968 49 775
Internetin mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 50 694 83 866 65 653 94 541 127 875
Muut tuotteet ja palvelut 49 226 44 068 26 254 57 951 64 583
Yhteensä 1 035 487 989 137 740 193 1 300 005 1 317 799
Henkilöstöpalvelut (TOL 78)          
Teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut 221 121 141 086 212 186 273 210 231 402
Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 188 651 130 204 178 438 209 856 216 776
Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauspalvelut 187 168 174 108 91 835 153 390 90 203
Kaupan alan henkilöstön vuokrauspalvelut 108 966 86 420 91 819 126 418 111 616
Muun toimistohenkilöstön vuokrauspalvelut 95 391 80 362 75 266 89 845 68 600
Rakennusalan henkilöstön vuokrauspalvelut 94 774 82 886 84 463 124 775 178 323
Kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 81 577 85 221 134 319 117 594 145 388
Tietotekniikka- ja televiestintäalan henkilöstön vuokrauspalvelut 72 577 63 122 54 923 64 330 131 325
Muun henkilöstön vuokrauspalvelut 52 921 32 619 37 628 96 823 189 306
Henkilöstön rekrytointipalvelut (pl. johtohenkilöiden rekrytointipalvelut) 46 776 16 382 15 627 25 434 36 118
Call ja contact center henkilöstön vuokrauspalvelut 36 015 43 434 82 362 83 008 54 770
Taloushallinnon henkilöstön vuokrauspalvelut 33 744 34 699 48 879 62 961 50 714
Markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalvelut 27 767 10 629 46 885 21 414 27 572
Muut henkilöstön hankintapalvelut 21 458 20 520 35 000 15 041 30 588
Johtohenkilöiden rekrytointipalvelut 10 743 21 062 17 018 21 327 26 079
Muut tuotteet ja palvelut 116 630 137 490 42 794 26 889 36 087
Yhteensä 1 396 279 1 160 243 1 249 442 1 512 314 1 624 866
Lakiasiainpalvelut (TOL691)          
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut yhtiö- ja kauppaoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 140 643 1) 129 954 182 334
Patentteja ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset palvelut 108 049 109 415 97 489
Muut lainopilliset palvelut 71 511 96 181 85 461
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut siviilioikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 31 597 30 031 44 794
Huutokauppoihin liittyvät lainopilliset palvelut 26 779 3 407 4 550
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut työoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 19 673 20 395 24 991
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut rikosoikeudellisissa asioissa 18 133 18 219 19 397
Välimies- ja sovittelupalvelut 16 365 13 638 10 695
Muut tuotteet ja palvelut 7 328 1 527 8 660
Yhteensä 440 078 422 767 478 371
Laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut (TOL 692)          
Laskentatoimen tarkastuspalvelut, rahoituslaskelmien laadintapalvelut, kirjanpitopalvelut 307 766 321 666 367 033
Tilintarkastuspalvelut 146 155 173 119 174 386
Palkanlaskentapalvelut 75 082 118 461 123 016
Veroneuvontapalvelut 65 279 68 929 78 594
Muut laskentatoimen palvelut 28 623 75 362 99 523
Maksukyvyttömyyteen ja konkurssipesän hallintoon liittyvät palvelut 6 961 4 655 5 839
Muut tuotteet ja palvelut 84 348 54 624 85 800
Yhteensä 714 214 816 816 934 192
Liikkeenjohdon konsultointi (TOL 702)          
Tietotekniset konsultointipalvelut 184 845 348 349 633 760
Muut liike-elämän konsultointipalvelut 178 705 126 951 169 811
Strategiseen liikkeenjohtoon liittyvät konsultointipalvelut 175 408 190 414 225 410
Suhdetoiminta- ja viestintäpalvelut 102 958 30 550 32 270
Liiketoimintaprosessiin liittyvät johdon palvelut 65 325 70 915 60 654
Taloushallinnon konsultointipalvelut (pl. yhtiöverotukseen liittyvät) 53 229 16 060 28 355
Henkilöstöhallinnon konsultointipalvelut 52 283 76 940 58 767
Muut projektinhoitopalvelut (pl. rakennushankkeiden projektinhoitopalvelut) 62 291 24 093 13 455
Markkinoinnin konsultointipalvelut 46 194 47 600 39 134
Toimitusketjuun ja liittyvät konsultointipalvelut ja muu yrityshallinnon konsultointi 2 935 46 201 15 706
Muut tuotteet ja palvelut 225 002 249 320 310 940
Yhteensä 1 149 175 1 227 393 1 588 264
Arkkitehtipalvelut (TOL 7111)          
Liike- ja toimistorakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 2) 50 757 80 771 50 283
Asuinrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 36 171 40 024 68 178
Muihin rakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 18 722 39 556 41 891
Teollisuusrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 13 045 7 911 17 408
Kaupunkisuunnittelupalvelut ja maankäytön suunnittelupalvelut 9 838 19 839 13 343
Restaurointiin liittyvät arkkitehtipalvelut 9 461 6 892 16 562
Arkkitehtoniset neuvontapalvelut 1 479 1 692 3 024
Muut tuotteet ja palvelut 51 294 11 942 18 429
Yhteensä 190 766 208 627 229 117
Teknisen suunnittelun palvelut (TOL 7112)          
Teollisuus- ja tuotantohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 981 948 780 079 830 752
Rakennushankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 356 224 427 474 532 635
Rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut 295 271 300 830 320 232
Muihin hankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 207 061 186 399 261 144
Sähköenergiahankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 157 274 95 121 106 994
Liikennehankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 157 094 146 854 65 118
Tekniset neuvontapalvelut 98 182 123 934 149 104
Vesihuolto- ja viemäröintihankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 82 292 73 874 106 536
Geologiset, geofysikaaliset ja niiden kaltaiset tieteelliset maaperätutkimus- ja konsultointipalvelut 49 098 49 472 43 209
Jätehuoltohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut (ongelmajäte ja tavanomainen jäte) 32 131 18 320 5 711
Muut tuotteet ja palvelut 227 386 274 380 282 690
Yhteensä 2 643 959 2 476 736 2 704 125
Markkinatutkimuspalvelut (TOL 732)          
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset kertaluonteiset kyselytutkimukset 35 859 23 457 45 089
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset jatkuvat ja toistuvat kyselytutkimukset 30 074 33 667 24 884
Muut markkinatutkimuspalvelut 16 660 19 817 10 667
Markkinatutkimuspalvelut: kvalitatiiviset kyselytutkimukset 7 580 15 073 2 695
Mielipideselvityspalvelut 1 675 4 084 3 527
Muut tuotteet ja palvelut 2 392 2 476 0
Yhteensä 94 239 98 575 86 822
Tekninen testaus- ja analysointi (TOL 712)          
Tieliikenneajoneuvojen tekniset tarkastuspalvelut 154 280 122 784 110 433
Muut tekniset testaus- ja analysointipalvelut 88 236 109 907 121 415
Koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut 38 491 29 920 23 505
Mekaanisten ja sähköisten kokonaisjärjestelmien testaus- ja analysointipalvelut 28 789 24 484 33 626
Fyysisten ominaisuuksien testaus- ja analysointipalvelut 28 381 12 066 21 756
Muut tuotteet ja palvelut 32 873 14 363 39 828
Yhteensä 371 049 313 524 350 563
1) Toimialan tiedot kysyttiin aiemmin parillisina vuosina
2) Toimialan tiedot kysyttiin aiemmin parittomina vuosina

Lähde: Yrityspalvelut 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 2.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2012, Liitetaulukko 1. Palveluerien liikevaihto toimialoittain 2008–2012, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2012/palhy_2012_2013-10-02_tau_001_fi.html