Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palveluerien osuus liikevaihdosta toimialoittain 2010–2012

Palveluerät toimialoittain Osuus liikevaihdosta
(%) 2010
Osuus liikevaihdosta
(%) 2011
Osuus liikevaihdosta (%) 2012
Tietotekniset palvelut (TOL 582, 62, 631)      
Ohjelmointipalvelut ja muut tietotekniset palvelut 30 34 33
Tietotekniset konsultointipalvelut 23 16 21
Tietojenkäsittelylaitteistojen hallintapalvelut ja ylläpito 21 23 22
Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut 8 7 7
Tietokoneohjelmien käyttöoikeuksiin liittyvät lisensointipalvelut (ei sovellusten ja ohjelmistojen vuokrauspalvelut) 6 8 5
Ohjelmistojen ja laitteistojen jälleenmyynti 6 5 7
Verkosta ladattavien ja online-ohjelmistojen kustannuspalvelut 4 4 3
Pakkauksissa toimitettavien ohjelmistojen kustannuspalvelut 0 1 0
Muut tuotteet ja palvelut 2 2 2
Yhteensä 100 100 100
Mainos- ja mediatoimistojen palvelut (TOL 731)      
Television ja radion mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 23 17 24
Täyden palvelun mainospalvelut 19 22 22
Painettujen tiedotusvälineiden mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 18 17 17
Muun mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 15 12 11
Internetin mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 9 7 10
Suoramarkkinointi ja -mainontapalvelut 5 2 3
Muut mainospalvelut 4 8 5
Mainonnan suunnittelupalvelut 3 10 4
Muut tuotteet ja palvelut 4 5 5
Yhteensä 100 100 100
Henkilöstöpalvelut (TOL 78)      
Teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut 17 18 14
Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 14 14 13
Kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 11 8 9
Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauspalvelut 7 10 6
Kaupan alan henkilöstön vuokrauspalvelut 7 8 7
Rakennusalan henkilöstön vuokrauspalvelut 7 8 11
Call ja contact center henkilöstön vuokrauspalvelut 7 5 3
Muun toimistohenkilöstön vuokrauspalvelut 6 6 4
Tietotekniikka- ja televiestintäalan henkilöstön vuokrauspalvelut 4 4 8
Taloushallinnon henkilöstön vuokrauspalvelut 4 4 3
Markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalvelut 4 1 2
Muun henkilöstön vuokrauspalvelut 3 6 12
Muut henkilöstön hankintapalvelut 3 1 2
Henkilöstön rekrytointipalvelut (pl. johtohenkilöiden rekrytointipalvelut) 1 2 2
Johtohenkilöiden rekrytointipalvelut 1 1 2
Muut tuotteet ja palvelut 4 4 2
Yhteensä 100 100 100
Lakiasiainpalvelut (TOL691)      
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut yhtiö- ja kauppaoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 31 1) 38
Patentteja ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset palvelut 26 20
Muut lainopilliset palvelut 23 18
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut siviilioikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 7 9
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut työoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 5 5
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut rikosoikeudellisissa asioissa 4 4
Välimies- ja sovittelupalvelut 3 2
Huutokauppoihin liittyvät lainopilliset palvelut 1 1
Muut tuotteet ja palvelut 0 2
Yhteensä 100 100
Laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut (TOL 692)      
Laskentatoimen tarkastuspalvelut, rahoituslaskelmien laadintapalvelut, kirjanpitopalvelut 39 39
Tilintarkastuspalvelut 21 19
Palkanlaskentapalvelut 15 13
Muut laskentatoimen palvelut 9 11
Veroneuvontapalvelut 8 8
Maksukyvyttömyyteen ja konkurssipesän hallintoon liittyvät palvelut 1 1
Muut tuotteet ja palvelut 7 9
Yhteensä 100 100
Liikkeenjohdon konsultointi (TOL 702)      
Tietotekniset konsultointipalvelut 28 40
Strategiseen liikkeenjohtoon liittyvät konsultointipalvelut 16 14
Muut liike-elämän konsultointipalvelut 10 11
Liiketoimintaprosessiin liittyvät johdon palvelut 6 4
Henkilöstöhallinnon konsultointipalvelut 6 4
Markkinoinnin konsultointipalvelut 4 2
Toimitusketjuun ja liittyvät konsultointipalvelut ja muu yrityshallinnon konsultointi 4 1
Suhdetoiminta- ja viestintäpalvelut 2 2
Muut projektinhoitopalvelut (pl. rakennushankkeiden projektinhoitopalvelut) 2 1
Taloushallinnon konsultointipalvelut (pl. yhtiöverotukseen liittyvät) 1 2
Muut tuotteet ja palvelut 20 20
Yhteensä 100 100
Arkkitehtipalvelut (TOL 7111)      
Liike- ja toimistorakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 2) 39 22
Asuinrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 19 30
Muihin rakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 19 18
Kaupunkisuunnittelupalvelut ja maankäytön suunnittelupalvelut 10 6
Teollisuusrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 4 8
Restaurointiin liittyvät arkkitehtipalvelut 3 7
Arkkitehtoniset neuvontapalvelut 1 1
Muut tuotteet ja palvelut 6 8
Yhteensä 100 100
Teknisen suunnittelun palvelut (TOL 7112)      
Teollisuus- ja tuotantohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 31 31
Rakennushankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 17 20
Rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut 12 12
Muihin hankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 8 10
Liikennehankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 6 2
Tekniset neuvontapalvelut 5 6
Sähköenergiahankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 4 4
Vesihuolto- ja viemäröintihankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 3 4
Geologiset, geofysikaaliset ja niiden kaltaiset tieteelliset maaperätutkimus- ja konsultointipalvelut 2 2
Jätehuoltohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut (ongelmajäte ja tavanomainen jäte) 1 0
Muut tuotteet ja palvelut 11 10
Yhteensä 100 100
Markkinatutkimuspalvelut (TOL 732)      
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset jatkuvat ja toistuvat kyselytutkimukset 34 29
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset kertaluonteiset kyselytutkimukset 24 52
Muut markkinatutkimuspalvelut 20 12
Markkinatutkimuspalvelut: kvalitatiiviset kyselytutkimukset 15 3
Mielipideselvityspalvelut 4 4
Muut tuotteet ja palvelut 3 0
Yhteensä 100 100
Tekninen testaus- ja analysointi (TOL 712)      
Tieliikenneajoneuvojen tekniset tarkastuspalvelut 39 32
Muut tekniset testaus- ja analysointipalvelut 35 35
Koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut 10 7
Mekaanisten ja sähköisten kokonaisjärjestelmien testaus- ja analysointipalvelut 8 10
Fyysisten ominaisuuksien testaus- ja analysointipalvelut 4 6
Muut tuotteet ja palvelut 5 11
Yhteensä 100 100
1) Toimialan tiedot kysyttiin aiemmin parillisina vuosina
2) Toimialan tiedot kysyttiin aiemmin parittomina vuosina

Lähde: Yrityspalvelut 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 2.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2012, Liitetaulukko 2. Palveluerien osuus liikevaihdosta toimialoittain 2010–2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2012/palhy_2012_2013-10-02_tau_002_fi.html