Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palveluerien osuus liikevaihdosta toimialoittain 2010–2013

Palveluerät toimialoittain Osuus liikevaihdosta (%) 2010 Osuus liikevaihdosta (%) 2011 Osuus liikevaihdosta (%) 2012 Osuus liikevaihdosta (%) 2013
Tietotekniset palvelut (TOL 582, 62, 631)        
Ohjelmointipalvelut ja muut tietotekniset palvelut 30 34 33 27
Tietotekniset konsultointipalvelut 23 16 21 17
Tietojenkäsittelylaitteistojen hallintapalvelut ja ylläpito 21 23 22 18
Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut 8 7 7 9
Tietokoneohjelmien käyttöoikeuksiin liittyvät lisensointipalvelut (ei sovellusten ja ohjelmistojen vuokrauspalvelut) 6 8 5 5
Ohjelmistojen ja laitteistojen jälleenmyynti 6 5 7 6
Verkosta ladattavien ja online-ohjelmistojen kustannuspalvelut 4 4 3 3
Pakkauksissa toimitettavien ohjelmistojen kustannuspalvelut 0 1 0 1
Tietokonepelien kustannuspalvelut ja julkaiseminen - 1) - - 10
Muut tuotteet ja palvelut 2 2 2 3
Yhteensä 100 100 100 99
Mainos- ja mediatoimistojen palvelut (TOL 731 )        
Television ja radion mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 23 17 24 25
Täyden palvelun mainospalvelut 19 22 22 18
Painettujen tiedotusvälineiden mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 18 17 17 16
Muun mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 15 12 11 9
Internetin mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 9 7 10 14
Suoramarkkinointi ja -mainontapalvelut 5 2 3 2
Muut mainospalvelut 4 8 5 4
Mainonnan suunnittelupalvelut 3 10 4 6
Muut tuotteet ja palvelut 4 5 5 6
Yhteensä 100 100 100 100
Henkilöstöpalvelut (TOL 78)        
Teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut 17 18 14 15
Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 14 14 13 14
Kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 11 8 9 10
Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauspalvelut 7 10 6 17
Kaupan alan henkilöstön vuokrauspalvelut 7 8 7 5
Rakennusalan henkilöstön vuokrauspalvelut 7 8 11 4
Call ja contact center henkilöstön vuokrauspalvelut 7 5 3 3
Muun toimistohenkilöstön vuokrauspalvelut 6 6 4 3
Tietotekniikka- ja televiestintäalan henkilöstön vuokrauspalvelut 4 4 8 6
Taloushallinnon henkilöstön vuokrauspalvelut 4 4 3 2
Markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalvelut 4 1 2 5
Muun henkilöstön vuokrauspalvelut 3 6 12 8
Muut henkilöstön hankintapalvelut 3 1 2 0
Henkilöstön rekrytointipalvelut (pl. johtohenkilöiden rekrytointipalvelut) 1 2 2 1
Johtohenkilöiden rekrytointipalvelut 1 1 2 2
Muut tuotteet ja palvelut 4 4 2 4
Yhteensä 100 100 100 99
Lakiasiainpalvelut (TOL691)        
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut yhtiö- ja kauppaoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 31 - 2) 38 33
Patentteja ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset palvelut 26 - 20 19
Muut lainopilliset palvelut 23 - 18 24
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut siviilioikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 7 - 9 11
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut työoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 5 - 5 5
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut rikosoikeudellisissa asioissa 4 - 4 2
Välimies- ja sovittelupalvelut 3 - 2 2
Huutokauppoihin liittyvät lainopilliset palvelut 1 - 1 0
Muut tuotteet ja palvelut 0 - 2 3
Yhteensä 100 - 100 99
Laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut (TOL 692)        
Laskentatoimen tarkastuspalvelut, rahoituslaskelmien laadintapalvelut, kirjanpitopalvelut 39 - 39 46
Tilintarkastuspalvelut 21 - 19 19
Palkanlaskentapalvelut 15 - 13 12
Muut laskentatoimen palvelut 9 - 11 3
Veroneuvontapalvelut 8 - 8 10
Maksukyvyttömyyteen ja konkurssipesän hallintoon liittyvät palvelut 1 - 1 0
Muut tuotteet ja palvelut 7 - 9 10
Yhteensä 100 - 100 100
Liikkeenjohdon konsultointi (TOL 702)        
Tietotekniset konsultointipalvelut 28 - 40 27
Strategiseen liikkeenjohtoon liittyvät konsultointipalvelut 16 - 14 10
Muut liike-elämän konsultointipalvelut 10 - 11 23
Liiketoimintaprosessiin liittyvät johdon palvelut 6 - 4 4
Henkilöstöhallinnon konsultointipalvelut 6 - 4 5
Markkinoinnin konsultointipalvelut 4 - 2 3
Toimitusketjuun ja liittyvät konsultointipalvelut ja muu yrityshallinnon konsultointi 4 - 1 1
Suhdetoiminta- ja viestintäpalvelut 2 - 2 1
Muut projektinhoitopalvelut (pl. rakennushankkeiden projektinhoitopalvelut) 2 - 1 1
Taloushallinnon konsultointipalvelut (pl. yhtiöverotukseen liittyvät) 1 - 2 5
Muut tuotteet ja palvelut 20 - 20 19
Yhteensä 100 - 100 99
Arkkitehtipalvelut (TOL 7111)        
Liike- ja toimistorakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut - 3) 39 22 28
Asuinrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut - 19 30 20
Muihin rakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut - 19 18 19
Kaupunkisuunnittelupalvelut ja maankäytön suunnittelupalvelut - 10 6 9
Teollisuusrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut - 4 8 3
Restaurointiin liittyvät arkkitehtipalvelut - 3 7 5
Arkkitehtoniset neuvontapalvelut - 1 1 3
Muut tuotteet ja palvelut - 6 8 13
Yhteensä - 100 100 100
Teknisen suunnittelun palvelut (TOL 7112)        
Teollisuus- ja tuotantohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut - 31 31 26
Rakennushankkeisiin liittyvät tekniset palvelut - 17 20 24
Rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut - 12 12 8
Muihin hankkeisiin liittyvät tekniset palvelut - 8 10 11
Liikennehankkeisiin liittyvät tekniset palvelut - 6 2 5
Tekniset neuvontapalvelut - 5 6 6
Sähköenergiahankkeisiin liittyvät tekniset palvelut - 4 4 4
Vesihuolto- ja viemäröintihankkeisiin liittyvät tekniset palvelut - 3 4 3
Geologiset, geofysikaaliset ja niiden kaltaiset tieteelliset maaperätutkimus- ja konsultointipalvelut - 2 2 3
Jätehuoltohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut (ongelmajäte ja tavanomainen jäte) - 1 0 0
Muut tuotteet ja palvelut - 11 10 10
Yhteensä - 100 100 100
Markkinatutkimuspalvelut (TOL 732)        
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset jatkuvat ja toistuvat kyselytutkimukset - 34 29 18
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset kertaluonteiset kyselytutkimukset - 24 52 47
Muut markkinatutkimuspalvelut - 20 12 16
Markkinatutkimuspalvelut: kvalitatiiviset kyselytutkimukset - 15 3 15
Mielipideselvityspalvelut - 4 4 4
Muut tuotteet ja palvelut - 3 0 0
Yhteensä - 100 100 100
Tekninen testaus- ja analysointi (TOL 712)        
Tieliikenneajoneuvojen tekniset tarkastuspalvelut - 39 32 32
Muut tekniset testaus- ja analysointipalvelut - 35 35 34
Koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut - 10 7 6
Mekaanisten ja sähköisten kokonaisjärjestelmien testaus- ja analysointipalvelut - 8 10 13
Fyysisten ominaisuuksien testaus- ja analysointipalvelut - 4 6 5
Muut tuotteet ja palvelut - 5 11 10
Yhteensä - 100 100 100
1) Toimialan tiedot sisältyivät aiempina vuosina luokkaan 'Muut tuotteet ja palvelut'.
2) Toimialan tiedot kysyttiin aiemmin parillisina vuosina.
3) Toimialan tiedot kysyttiin aiemmin parittomina vuosina.

Lähde: Yrityspalvelut 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö 029 551 2659, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 1.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2013, Liitetaulukko 2. Palveluerien osuus liikevaihdosta toimialoittain 2010–2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2013/palhy_2013_2014-10-01_tau_002_fi.html