Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2021

Inom näringsgrenen ”Vägtransport, godstrafik och flyttjänster” var omsättningen för del- och hellasttransporter störst år 2020

Enligt Servicebranschens varustatistik av Statistikcentralen bestod merparten av omsättningen inom näringsgrenen ”Vägtransport, godstrafik och flyttjänster” (494), 40,8 procent, av del- och hellasttransporter inom vägtrafiken år 2020. Omsättningen av hel- och dellasttransporter uppgick till 2,5 miljarder euro. Produktgruppen flyttjänster hade den minsta omsättningsandelen, dvs. 1,5 procent av näringsgrenens omsättning. Omsättningen uppgick till knappa 100 miljoner euro.

Hushållskunderna stod för 1,4 procent av omsättningen för produktgruppen hel- och dellasttransporter inom vägtrafiken, medan deras andel inom flyttjänster var 32,2 procent av produktgruppens omsättning.

Statistikens näringsgrenstäckning har utvidgats under år 2021 och kommer att utvidgas ytterligare under år 2022, varefter statistiken omfattar 16 nya näringsgrenar.

Omsättningsandelarna (%) inom näringsgrenen ”Vägtransport, godstrafik och flyttjänster” (TOL 494) efter produktgrupp 2020, produktklassificeringen CPA

Omsättningsandelarna (%) inom näringsgrenen ”Vägtransport, godstrafik och flyttjänster” (TOL 494) efter produktgrupp 2020, produktklassificeringen CPA

Omsättningen inom näringsgrenen ”Vägtransport, godstrafik och flyttjänster” (TOL 494) efter produktgrupp 2020, produktklassificeringen CPA

Omsättningen inom näringsgrenen ”Vägtransport, godstrafik och flyttjänster” (TOL 494) efter produktgrupp 2020, produktklassificeringen CPA
*TOL494 omfattar all godstransport som sker på landsvägar

Källa: Servicebranschens varustatistik 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259, yrityspalvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2020/palhy_2020_2021-12-21_tie_001_sv.html